Anunț privind angajarea – Secția „Programe de Instruire TIC în Educație prin Tehnologii de Comunicare”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău anunță recrutarea pentru angajarea a 2 unități de personal în cadrul Secției „Programe de Instruire TIC în Educație prin Tehnologii de Comunicare”:

Denumirea funcției Nr. de unități Cerințe față de funcție
Studii/ Cunoștințe Experiență profesională Scopul general al funcției Abilități
Șef Serviciu 1  

– superioare pedagogice;

– studii postuniversitare;

– cursuri speciale de formare continuă în domeniu, psihopedagogie.

5 ani Planificarea activităților de instruire TIC în educație prin tehnologii de comunicare ale căror beneficiari sunt instituțiile aflate în subordinea DGETS în conformitate cu prevederile documentelor de politici publice corespunzătoare.  

– de proiectare, organizare și gestionare a proceselor de activitate specifice domeniului;

– de instruire și control;

– de comunicare eficientă;

– de utilizare a calculatorului; programului Microsoft Office Word, Power Point, Excel și a instrumentelor de interacțiune online;

– de lucru în grup

Specialist principal 1 – superioare pedagogice;

– studii postuniversitare;

– cursuri speciale de formare continuă în domeniu, psihopedagogie.

3 ani Monitorizarea activităților de instruire TIC în educație prin tehnologii de comunicare ale căror beneficiari sunt instituțiile aflate în subordinea DGETS în conformitate cu prevederile documentelor de politici publice corespunzătoare. – de proiectare, organizare și gestionare a proceselor de activitate specifice domeniului;

– de instruire și control;

– de comunicare eficientă;

– de utilizare a calculatorului; programului Microsoft Office Word, Power Point, Excel și a instrumentelor de interacțiune online;

– de lucru în grup

 

CV vor fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.11, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com 

Telefon de contact: (022) 20 16 18