Anunț

Anunț de Participare
Procedura de achiziție(contract de valoare mică)
Achiziționarea ,,fileu de pește’’ pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău
————————————————————————–
Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport mun.Chișinău intenționează să achiziționeze ,,fileu de pește’’ ( ,,merluccius hubbsi” , neglazurat (fără gheață) fără piele, greutatea 120-200 gr/bucata, ambalat a cite 2-5 kg în pungi de politilenă, preambalarea și etichetarea produsului în conformitate cu cerințele legale), în cantitate de 20000 kg, în scopul perfectării unui contract de valoare mică pe termen de o lună, pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău.
Toți doritorii de-a participa la această procedură își pot depune oferta pe adresa electronică achiziții.buiucani@mail.ru până la data de 26.03.2021, ora 12:00.
Prezentarea ofertei însoțită de următoarele documente:
1. Specificația de preț;
2. Specificația tehnică;
3. Certificat ISO;
4. Certificat/declarație de conformitate;
5. Certificat sanitar veterniar;
6. Raport de încercări;
7. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor (eliberat de ANSA);
8. Autorizație sanitară de funcționare pentru fiecare unitate de transport disponibilă (eliberat de ANSA);
9. Autorizație sanitară de funcționare pentru depozit (eliberat de ANSA);
10. Mostra produsului propus.