APL continuă procesul de reorganizare a Direcției Educație și Direcției pentru protecția drepturilor copilului

Primăria municipiului Chișinău informează că autoritățile publice locale continuă procesul de reorganizare a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport şi Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, în vederea corespunderii cadrului legal și rigorilor actuale, conform deciziilor aprobate de CMC.

În acest context, viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, a convocat în ședință reprezentanții celor două entități, dar și Direcţia Asistenţă Juridică şi Direcţia Resurse Umane, pentru o mai bună organizare a procesului de lucru, ca urmare a reorganizării celor două subdiviziuni.

„În cadrul etapelor de reformare a Direcției generale educație, tineret și sport și, respectiv, a Direcției pentru protecția drepturilor copilului, trebuie să ținem cont de prevederile legale, având în vedere atât viziunile strategice de reformare, cât și respectarea drepturilor salariaților”, a subliniat Angela Cutasevici.

Pentru iniţierea procedurilor legale de elaborare a schemei de încadrare a personalului pentru anul 2021, șefa Direcţiei managementul resurselor umane, Ina Babin, a recomandat stabilirea unei foi de parcurs cu indicarea acţiunilor, termenelor şi indicatorilor concreţi. Totodată, Direcţia asistenţă juridică a sugerat atragerea reprezentanţilor sindicatului de ramură, la nivel de municipiu sau instituţional, în cadrul procesului de monitorizare a reformării subdiviziunilor enunțate.

Primăria municipiului Chișinău amintește că ultima reorganizare a DGETS avut loc în 2006, iar a DMPDC – în 2004.