Aprobarea Memorandumului de colaborare

Obiectivele tuturor activităților fizice și sportive reprezintă pentru persoanele cu dizabilități, un mijloc de evadare dintr-o existență sedentară și din izolarea impusă de multe ori de handicapul care îi creează diverse dificultăți. Pentru persoanele cu dezabilități sportul poate avea un rol esențial în redobândirea independenței și în dezvoltarea capacităților fizice și psihice care permit o mai bună adaptare la viața de zi cu zi.

Cu regret în fiecare zi, tot mai multe persoane sunt impuse să rămână în scaunul cu rotile, să piardă vederea, auzul, ș.a. din cauza traumatismului, sau din alte motive. Unii cad în depresie, sau se autoizolează. Pentru implementarea în viața socială este necesar de a acorda o mai mare atenție aspectului lor fizic, plecând de cele mai multe ori de la lucruri simple. Unul dintre elementele importante în aceste cazuri poate fi activitatea fizică prin participarea la diverse lecții de antrenament și competiții.

Dacă ne oferim la datele istorice, aflăm că primele competiții pentru atleții cu handicap au avut loc la Londra în anul 1948, în aceeași zi în care s-a desfășurat ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. De atunci, manifestări de așa gen au luat amploare tot mai des, majorându-se numărul de participanți și a disciplinelor sportive practicate. În cele din urmă, competițiile paraolimpice au început să fie considerate a fi în egala măsură cu cele olimpice.

Astăzi, atleții cu dizabilități sunt apreciați în primul rând, pentru calitățile lor atletice, pentru performanțele obținute la diverse concursuri internaționale și naționale. Cunoașterea sportului, participarea la competiții sportive, nu este un simplu concurs, în care se măsoară abilitățile personale din diferite discipline, ci schimbarea stilului de viață, atragerea persoanelor date în practicarea sistematică a sportului, stabilirea relațiilor prietenești cu sportivii din localitățile Republicii Moldova și alte țări.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm binevenită încheierea Memorandumului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Federația națională de jocuri pentru persoanele cu dizabilități, care va duce la susținerea sportivilor cu dizabilități la crearea condițiilor pentru practicarea sportului și la participarea lor la diverse competiții municipale, naționale și internaționale.

Pe parcursul anului 2019 DGETS a deschis secția de haltere pentru persoanele cu dezabilități la Școala sportivă specializată de haltere. Permanent sunt organizate competiții, turnee, festivaluri, campionate municipale pentru sportivii cu dizabilități la diverse discipline. Planul calendaristic competițional al DGETS cuprinde astfel de acțiuni și în caz de necesitate vom include și alte concursuri, la propunerea Federației naționale de jocuri pentru persoanele cu dizabilități.

În contextul celor nominalizate mai sus, în scopul susținerii și dezvoltării jocurilor sportive cu probe destinate persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, inclusiv și probele de sport care se consideră jocuri sportive din programul jocurilor paraolimpice, DGETS a solicitat  respectuos aprobarea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Fundația Asociația Obștească ,,Federația Națională de Jocuri pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”, în cadrul ședinței CMC din 15 iulie 2021.