Asigurarea continuității procesului educațional în instituțiile de învățământ

Asigurarea continuității procesului educațional în instituțiile de învățământ, reieșind din situația epidemiologică şi în conformitate cu actele normative în vigoare


În temeiul Hotărârii Comisiei extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr. 37 din 08.05.2021 şi în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor/elevilor în contextul codului roșu de alertă și menținerii procesului epidemic agravat al infecției cu COVID-19  în municipiu, Direcția Generală Educație, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chișinău a emis ordinul nr. 332 din 11.05.21 „Cu privire la organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ general, începând cu 11.05.2021”.

Astfel, procesul educațional pentru elevii din clasele I-XIII din instituțiile de învățământ primar, secundar și special din municipiul Chișinău,  începând cu data de 11 mai 2021 se organizează cu prezență fizică. Numărul de elevi prezenți în clasă este stabilit în baza suprafeței sălii de clasă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de MECC.

La data de 11.05.2021, DGETS a monitorizat organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău. În context, constatăm că din cele 150 de instituții de învățământ primar și secundar, cu cei 92448 elevi școlarizați, avem următoarea situație:

 • Numărul elevilor ce învață cu participare fizică — 91581;
 • Numărul elevilor ce învață online – 867.

Datele au fost furnizate de către directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău.

Totodată, întru asigurarea școlarizării minorilor și conform prevederilor ordinului  DGETS  nr. 666 din 01.09.2020 „Cu privire la școlarizarea elevilor în anul de studii 2020-2021”, DGETS monitorizează activitatea echipelor manageriale. Numărul total de elevi școlarizați în municipiu la data de 11 mai 2021, după vacanța de Paști,  este de 92448.

Conform datelor furnizate de instituțiile de învățământ primar și secundar privind frecvența în data de 11.05.2021, după cum urmează:

Numărul total de elevi absenți: 3955 elevi, ceea ce constituie 4,28 %.

 • Clasele I — IV – 1291 elevi;
 • Clasele V — IX – 1732 elevi;
 • Clasele X — XII – 932 elevi.

Au lipsit pe motiv de boală 877 sau 0,95 %;

 • Clasele I — IV – 364 elevi;
 • Clasele V — IX – 355 elevi;
 • Clasele X — XII – 158 elevi.

Au lipsit din alte motive 2481 sau 2,68 %;

Au lipsit  nemotivați: 597 sau 0,65 %.

În contextul monitorizării stării epidemiologice în instituțiile de învățământ primar și secundar:

 • Numărul de elevi în carantină, confirmați pozitiv -18;
 • Numărul de elevi în autoizolare — 205;
 • Numărul de cadre didactice confirmate pozitiv — 6;
 • Numărul personalului nedidactic în carantină, confirmat pozitiv — 2;
 • Numărul personalului nedidactic în autoizolare – 1.

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău monitorizează asigurarea continuităţii procesului educaţional în instituţiile de învăţământ, reieşind din situaţia epidemiologică şi în conformitate cu actele normative și respectarea prevederilor Hotărârilor Comisiei extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău în instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II. Totodată, asigurarea accesului la educație de calitate constituie obiectivul major la nivelul sistemului educațional municipal. În acest context acțiunile întreprinse de DGETS cu susținerea Primăriei municipiului Chișinău sunt orientate în identificarea soluțiilor viabile pentru a asigura prin, efort comun, continuitatea procesului educațional în condiții de maximă siguranță.