Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolare din municipiul Chișinău

???Apa potabilă sigură este un factor indispensabil pentru sănătate, iar accesul copiilor din grădinițele municipiului Chișinău la apă de bună calitate şi în cantităţi suficiente este organizat prin repartizarea buteliilor cu apă potabilă în IET din municipiul Chișinău. Apa potabilă este considerată un aliment, iar niciun alt aliment nu este ingerat zilnic într-o cantitate atât de mare precum apa. Acest lucru ne obligă să acordăm o atenție deosebită aprovizionării cu apă a instituțiilor de educație timpurie din municipiul Chișinău.
Astfel pentru a asigura cu apă potabilă copiii grădinițelor din municipiul Chișinău, zilnic fiecare #DETS de sector pune la dispoziție câte 0,5 l de apă potabilă fiecărui copil, conform normei de consum prevăzută în Dispoziția Primarului general nr. 7/6 din 09 iunie 2020 Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolare din municipiul Chișinău. Toate instituțiile de educație timpurie sunt asigurate cu apă potabilă îmbuteliată, livrată pentru fiecare grupă separat, conform comenzii înaintate în prealabil de către conducătorii instituțiilor de învățământ. Comanda privind cantitatea de apă potabilă necesară se face în corespundere cu numărul de copii care frecventează instituția în săptămâna curentă.
✅DETS Botanica: 31 instituții de educație timpurie;
✅DETS Buiucani: 25 instituții de educație timpurie;
✅DETS Centru: 24 instituții de educație timpurie;
✅DETS Ciocana: 18 instituții de educație timpurie;
✅DETS Râșcani: 30 instituții de educație timpurie.
?Menționăm că sursa de finanțare pentru achiziționarea în anul curent a apei potabile este bugetul de stat, cu distribuirea mijloacelor financiare conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021 în lectura a doua.