Asigurarea instituțiilor de învățământ primar și secundar cu manuale școlare – prioritate pentru DGETS

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău dorește să aducă la cunoștința opiniei publice progresele semnificative în asigurarea instituțiilor de învățământ primar și secundar cu manuale școlare în perspectiva anului de studii 2023-2024.

Menționăm că la 1 septembrie 2023, toți elevii claselor I au primit ABECEDAR-ul gratuit, astfel asigurându-ne că toți încep anul școlar cu resursele necesare pentru succesul lor educațional.

De asemenea, dorim să informăm publicul că au fost repartizate în instituții un total de 60 de titluri de manuale școlare noi. Din acestea, 41 de titluri sunt distribuite zilnic către instituții, însă se recunoaște că cantitatea actuală nu este suficientă pentru a acoperi nevoile în următorii 4-5 ani, având în vedere creșterea numărului de elevi  anual în instituțiile de învățământ din orașul Chișinău.

Din dorința de a satisface necesitățile în continuă schimbare și de a asigura resursele necesare învățământului de calitate, DGETS a desfășurat o analiză atentă a stocurilor de rezervă a manualelor de la ÎS Mold-Didactica și a depus un demers către (FSM) al Ministerului Educației și Cercetării pentru a ne asigura suplimentar cu manuale.

De asemenea, DGETS a înaintat demersul de solicitare către FSM al MEC pentru manualele necesare în clasele a II-X-a cu recepționarea acestora din raioanele Republicii Moldova și transmiterea lor către instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău.

Pentru a ușura accesul la manualele școlare, informăm părinții și elevii că acestea pot fi găsite online pe pagina web la următorul link: https://ctice.gov.md/manuale-scolare/.

DGETS rămâne angajată să furnizeze resursele educaționale necesare pentru a susține învățarea de calitate în instituțiile noastre de învățământ și pentru a promova dezvoltarea academică a eleviilor din municipiul Chișinău.