Asigurarea meselor calitative și echilibrate nutrițional pentru toți copiii din grădinițele orașului Chișinău este una din sarcinile prioritare pentru DGETS

Astfel în temeiul Conceptului privind organizarea procesului de achiziții a produselor alimentare în instituțiile de educație timpurie din oraşul Chișinău, astăzi 12 februarie 2021, membrii grupului de lucru privind achiziționarea produselor alimentare pentru IET s-au deplasat la depozit pentru a examina starea produselor (lotul de pește), ce urmează să fie livrat de către agenții economici în IET din municipiul Chișinău. La fața locului s-a constatat că peștele se păstrează în condiții corespunzătoare normelor de păstrare. Aspectul exterior la fel corespunde cerințelor prevăzute în caietul de sarcini /certificatul de calitate și inofensivitate.

Reamintim că în scopul monitorizării zilnice a procesului de recepţionare a produselor alimentare de la agenţii economici, la momentul livrării lor în sector, DETS verifică toți indicatorii: calitatea produselor, facturile să corespundă contractelor de achiziţie, certificatele de calitate şi conformitate, paşaportul sanitar al maşinii, controlul medical al şoferului, abia după aceasta produsele fiind livrate instituţiilor preşcolare. Ulterior, în fiecare instituţie acestea sunt verificate suplimentar în ceea ce privește calitatea, precum şi existența certificatelor de conformitate și de asistență medicală. Astfel, prin aceste acţiuni se evită cazurile de livrare şi recepţionare a produselor alimentare necalitative sau cu termen expirat.

Reamintim că, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău este organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor în instituțiile publice de învățământ general din municipiu. Astfel, pentru asigurarea unui proces de alimentație calitativ în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar din municipiu, DGETS monitorizează zilnic  respectarea tuturor normelor de organizare a alimentației copiilor.