Astăzi, 04 Februarie 2021, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a organizat în regim online, cu participarea viceprimarului de ramură, dna Angela Cutasevici, ședințe cu directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din mun. Chișinău

Tema ședințelor: Organizarea și desfășurarea procesului de alimentație în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din mun. Chișinău

Subiectele puse în discuție:

  • Monitorizarea procesul de organizare a alimentație în instituțiile de învățământ general (HG nr.722, capitolul XV, p.122:4)
  • Delegarea responsabililor pentru organizării alimentației copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ general unuia dintre directorii adjuncți, lucrător medical sau șef de producere (HG nr.722, capitolul XV, p.121)
  • Monitorizarea aplicării instrucțiunii instituționale cu privire la curățarea, dezinfecția și igiena spațiilor, utilajelor, instalațiilor și ustensilelor (HG nr.722, capitolul XV, p.122:10)

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău reamintește că organizarea alimentației copiilor are o importanță majoră, deoarece este factorul determinant în dezvoltarea fizică, intelectuală și armonioasă a acestora.