Astăzi 15 ianuarie 2021 se împlinesc 171 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești

Cel mai iubit poet este omagiat de poporul nostru, care ii datorează veșnica recunoștință pentru opera de o inestimabilă valoare, care va dăinui peste veacuri, cât va fi acest pământ, al neamului nostru, al copiilor copiilor noștri.

Poetul nepereche, romancierul nemuritor al poeziei românești, încântă și astăzi cu versurile sale care ne poartă visători către universul eminescian, pictat în culorile nostalgiei, ale dragostei, ale suferinței, iubirii neîmplinite, ale naturii cu ale sale elemente ce capătă, sub penița stiloului marelui poet, contururi din alte lumi.