Atelier specializat – „Managementul motivației cadrelor didactice în realizarea educației de calitate”

ℹ️„Managementul motivației cadrelor didactice în realizarea educației de calitate”
Atelier specializat, organizat la cel mai înalt nivel la Instituția de Educație Timpurie Nr. 225 în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, desfășurat  în cadrul Forumului Municipal al Cadrelor Didactice ,,Competențele secolului XXI”.
📌Din perspectivă organizaţională a IET motivaţia este reprezentată de măsura în care un efort persistent din partea corpului didactic al instituției este dirijat spre realizarea scopului bine determinat.
✅️Primul aspect al motivaţiei este forţa comportamentului legal de muncă sau cantitatea de efort pe care fiecare angajat o depune în procesul muncii.
✅️A doua caracteristică a motivaţiei este perseverenţa de care dau dovadă toate cadrele didactice și manageriale în realizarea sarcinilor de muncă.
✅️Atât efortul, cât şi perseverenţa se referă la cantitatea de muncă depusă de angajații IET.
✅️În ultimă instanţă orice comportament motivat are anumite scopuri sau obiective spre care este dirijat spre sporirea profesionalismului meseriei de dascăl.
Tematica actuală abordată profesional în cadrul atelierului a oferit oportunități de prezentare a experiențelor și exemplelor de bune practici. Ele au fost diverse, actuale fiind abordate prin dialogul participativ, care a acoperit toate segmentele favorizând astfel reflectarea individuală a participanților, dornici de a disemina informația utilă.