ATENȚIE!!! Acte ce urmează a fi prezentate la începutul anului de studii (pentru dosarul elevului)

Dat fiind faptul, că înscrierea copiilor în clasa I, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, se efectuază prin depunerea actelor pe platforma www.escoala.chisinau.md  atașăm lista actelor necesare pentru înscrierea copiilor în clasa I

  • Acte anexate la cererea de înscriere:
  • Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal al copilului;
  • Certificatul de naștere al copilului.

 

ATENȚIE!!! Acte ce urmează a fi prezentate la începutul anului de studii (pentru dosarul elevului):

  • Fișa medicală (Trimitere – extras, formular nr.0, 27/e, Ordinul MS al RM nr.828 din 31.10.2011);
  • 2 fotografii ale copilului (mărimea 3 x 4cm);
  • Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare);
  • Decizia pozitivă a comisiei municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară a copiilor care n-au împlinit 7 ani până la începutul anului școlar și n-au frecventat grupa pregătitoare a instituției de educație timpurie.

Notă: Centrul psiho-socio-pedagogic a DGETS va organiza procesul de evaluare psihologică în vederea determinării maturității școlare a copiilor care n-au împlinit 7 ani până la începutul anului școlar și n-au frecventat grupa pregătitoare a instituției de educație timpurie, conform programării preventive stabilite la numărul de telefon: 022- 270-667.