Aviz

În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău.
 
Prin prezenta, DGETS mun. Chișinău vă informează, că în conformitate cu Circulara Fondului special pentru manuale al MEC nr. 27 din 14.11.22, în perioada 12.11.2022—22.11.22, FSM va realiza vizite de monitorizare în instituțiile de învățământ primar și secundar cu referire la evidența și gestionarea colecției de manuale în ultimii trei ani.
 
Circulara FSM al MEC nr. 27 din 14.11.22 se anexează – https://cutt.ly/KMIxBV0