Aviz

 

În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general

În temeiul Circularei Ministerului Educației și Cercetării nr. 03/2-09/983 din 12.02.2024, în scopul asigurării cu cadre didactice a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2024-2025, Direcția managementul resurselor umane a DGETS solicită, în termen de până la 19 februarie 2024, prezentarea informației privind numărul total de posturi didactice vacante pentru anul de studii 2024-2025, prognoza necesarului de personal didactic pe termen mediu (3 ani), precum și numărul total de cadre didactice debutante angajate în instituțiile de învățământ general, conform tabelelor atașate potrivit Anexelor nr.1, nr.2 și nr.3.

Informația solicitată urmează a fi prezentată pe suport de hârtie (cu semnătura și ștampila directorului) în Direcția managementul resurselor umane a DGETS (biroul 11).

Pentru informații suplimentare:

Sectorul Centru tel.: 022 201618;

Sectorul Botanica: tel.: 022 233935;

Sectorul Buiucani tel.: 022 235269;

Sectorul Ciocana, tel.: 022 233447;

Sectorul Râșcani, tel.: 022 235269.

Fișiere atașate: Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3.