Aviz

În scopul asigurării cu cadre didactice a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2022-2023, Direcția managementul resurselor umane a DGETS solicită, în termen de până la 07 iulie curent, prezentarea informației privind necesarul de cadre didactice, conform tabelului atașat.

Informația urmează să fie contrasemnată de către conducătorul instituției, scanată și expediată la următoarele adrese electronice: