Ajutorul material unic pentru pregătirea de noul an școlar 2022-2023

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău vă informează că ajutorul material preconizat pentru familiile defavorizate, în scopul pregătirii elevilor de noul an școlar 2022 – 2023 (tranșa I), a fost transferat către prestatorul de servicii de plată ÎS „Poșta Moldovei”, la data de 02.08.2022.

Anual, în perioada lunilor aprilie- mai dosarele pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate sunt depuse la instituția de învățământ. Excepție fiind clasele noi formate în luna august a fiecărui an școlar.

Menționăm că, la prima etapă au beneficiat de ajutorul enunțat 6423 de copii, în acest scop fiind alocați 4,5 milioane de lei. Totodată informăm că, la data 07 iunie 2022 DGETS a transmis prin demers către DGASS listele aprobate a titularilor/ beneficiari din clasele a II- IX și a XI- XII. Pe parcursul lunii septembrie urmează a fi  completate și aprobate listele titularilor/ beneficiari din clasele I-i, V-a și a X-a (noi formate).

Beneficiarii de ajutor material unic pentru pregătirea de școală sunt familiile fără venituri sau cu venituri mici, familiile cu mulți copii, cele monoparentale sau în care unul din părinți are grad de dizabilitate și familiile în care a fost instituită tutelă/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturile părintești, inapți de muncă). De asemenea menționăm că, ajutorul material este eliberat de către prestatorul de servicii de plată titularului sau mandatarului, împuternicit în modul corespunzător, la prezentarea buletinului de identitate a acestuia.

În context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău solicită informarea, în regim de urgență, a titularilor de ajutor material (tranșa I) despre ridicarea mijloacelor financiare, în condițiile menționate.