Bazele implementării proiectelor

❗Direcția Generală Educație, Tineret și Sport informează că în perioada 3 octombrie – 7 noiembrie America House Chisinau organizează Programul gratuit de dezvoltare profesională – Bazele implementării proiectelor.
📣Programul de formare va iniția participanții, actualii sau viitorii manageri de proiect, în practici eficiente de implementare a proiectelor.
💡Participanții își vor consolida cunoștințele cu privire la etapele de implementare a unui proiect, și își vor dezvolta abilități de creare, motivare a echipei proiectelor și de evaluare a performanțelor acestora. Mai mult ca atât, formabilii vor avea posibilitate să își dezvolte competențele în domeniul analizei de gen la toate etapele proiectului, să mânuiască tehnici de analiză și gestionare a riscurilor și să aplice metode participative de monitorizare și evaluare a proiectului; competențe necesare pentru asigurarea calității proiectului.
✅Obiective:
O1. Să identifice elementele unui proiect și etapele de implementare a acestuia,
O2. Să formuleze responsabilitățile fiecărui membru al echipei, să creeze fișe de post și termeni de referință pentru pentru fiecare poziție și să realizeze procesul de selecție a candidaților,
O3. Să identifice tehnici de motivare financiară și nonfinanciară a echipei și să elaboreze o strategie de motivare a echipei de proiect
O4. Să elaboreze instrumente de evaluare a performanțelor membrilor echipei de proiect
O5. Să realizeze analiza de gen la toate etapele de implementare a proiectului și să ajusteze activitățile proiectului la nevoilor identificate în urma acestui analize
O6. Să aplice metode participative de Monitorizare și Evaluare a proiectului.
‼Formular de înregistrare: https://forms.gle/9RFKSJtBkNjktXTe6