Bilanțul activității Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

Bilanțul activității Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău pe domeniile de activitate și acțiunile realizate în anul 2021, semestrul I, acesta a fost principalul subiect discutat astăzi, 11 iunie 2021, în cadrul ședinței convocate de Angela CUTASEVICI, viceprimara de ramură

La ședință au participat atât șefii adjuncți ai DGETS, cât și șefii DETS din sectoare, șefii subdiviziunilor DGETS.

În perioada de referință, DGETS și-a structurat activitatea, în corespundere cu documentele de politici educaționale şi a vizat:

 • Asigurarea condițiilor de instruire și protecție socială a minorilor și angajaților;
 • Dezvoltarea și promovarea potențialului creativ al copiilor, tinerilor și respectiv al cadrelor didactice;
 • Formarea profesională a resurselor umane;
 • Dezvoltarea infrastructurii școlare, a bazei tehnico-materiale și didactice;
 • Promovarea parteneriatelor educaționale;
 • Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative.

Menționăm că printre cele mai relevante activități ale DGETS pe dimensiunea educație în învățământul general se înscriu:

 • Conlucrarea cu autoritățile publice locale, care a vizat un spectru larg de domenii vitale pentru asigurarea calității învățământului municipal;
 • Asigurarea condițiilor conforme de funcționalitate a instituțiilor municipale învățământ general;
 • Asigurarea alimentației echilibrate şi sănătoase a elevilor/copiilor;

Astfel, pe parcursul anului de studii 2020-2021 s-a revăzut organizarea alimentației copiilor din IET. Potrivit dispoziției Primarului General, grupul de lucru a elaborat Conceptul cu privire la organizarea alimentației copiilor și continuă revizuirea organizarea alimentației elevilor din instituțiile de învățământ din municipiu. Ca rezultat, de la 01 februarie 2021 a fost implementat MENIUL-MODEL pentru copiii din instituțiile de educație timpurie. Ca rezultat agenții economici livrează produsele alimentare de aceeași calitate, origine și la același preț. Totodată, în scopul asigurării procesului de transparență, comunitatea educațională şi civilă, prin intermediul paginii oficiale a DGETS, a fost informată despre prevederile deciziilor elaborate şi despre normele financiare prognozate pentru alimentarea unui elev per/zi în instituțiile de învățământ preșcolar, primar şi secundar din municipiul Chișinău.

În cadrul discuțiilor, Viorica NEGREI, șef adjunct DGETS a prezentat viziunile de perspectivă a instituțiilor suprasolicitate. Menționăm că ședința de astăzi vine în asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.

În context, Daniela MUNCA-AFTENEV a menționat că Biblioteca digitală educație online s-a suplinit până la 7.000 de lecții video, pentru elevii claselor I-XII, la 15 discipline, inclusiv profil real / profil umanistic (pentru nivelul de învățământ general). Lecțiile înregistrate sunt atât în limba română, cât și în limba rusă. De asemenea, platformă este suplinită cu suporturi didactice deschise, dar și cu materiale video la rubricile precum: siguranța online, educația parentală, sfatul psihologului, sfatul logopedului și pregătire pentru examene.

Menționăm că prioritățile anului de studii 2020-2021 au fost: protejarea sănătății copiilor, elevilor, a cadrelor didactice și a personalului instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău și dezvoltarea spiritului de comunicare/informare din surse sigure atât în rândul elevilor și cadrelor didactice, cât și al părinților. Împreună au fost conjugate eforturile, astfel au fost depăși provocările cu care ne-am confruntat în contextul pandemiei virusului COVID-19.

În anul 2021, DGETS şi-a propus continuarea activității de dezvoltare a infrastructurii sistemului educațional și perfecționarea serviciilor educaționale prestate, după cum urmează.

 • Consolidarea sistemului de management al DGETS (Elaborarea Regulamentelor structurilor DGETS și a fișelor de post a angajaților);
 • Tehnologizarea serviciilor administrative în cadrul DGETS;
 • Completarea Bibliotecii digitale ”Educație online” educatie online.md
 • Reconceptualizarea învățământului extrașcolar;
 • Îmbunătățirea serviciilor de alimentație a elevilor (41 209 elevi beneficiari de alimentație gratuită la micul dejun/prânz);
 • Organizarea alimentației copiilor din instituțiile de educație timpurie în baza unui meniu-unic (35 103 copii din IET alimentați în baza meniului-unic);
 • Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a bazei tehnico-materiale în instituțiile de învățământ preșcolar.

Obiectivele propuse în perioada de referință au fost realizate prin eforturi susținute şi consecvente, prin tenacitate şi perseverență profesională, atât din partea fiecărui angajat al DGETS, instituțiilor educaționale subordonate și cei implicați nemijlocit în activitățile educaționale, cât şi din partea autorităților de toate nivelurile, şi, evident, a societății în ansamblu, deoarece anume sistemul educaţional asigurată oferta socială prin activitatea sa de formare a noilor generații de cetățeni activi şi competitivi.