Bursa de dezvoltare profesională FULBRIGHT TEA 

Profesorii de limba engleză, matematică, științe și alte discipline din aria curriculară Educație socioumanistică de la treapta gimnazială și liceală sunt invitați să depună dosarul pentru a obține Bursa de dezvoltare profesională FULBRIGHT TEA lansată de Ambasada SUA în Republica Moldova: https://md.usembassy.gov/fulbright-tea-2023-2024-call-for-applications/.

Durata programului: 6 săptămâni (ianuarie martie, septembrie – noiembrie)
 
Structura programului: participarea la sesiuni de instruire livrate în cadrul unei universități americane și activități de predare-învățare-evaluare desfășurate în instituții educaționale secundare din SUA. 
 
Termen limită pentru depunerea dosarului: 31 martie