Cadrele didactice din Republica Moldova, România și diasporă sunt invitate să se înregistreze pentru a participa la cea de-a doua rundă a Proiectului de parteneriate transnaționale „Educație online fără hotare”

Inițiativa se va desfășura în cadrul Proiectului „Educație online” implementat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău www.educatieonline.md.

Cum arată structura de implementare a unui proiect?

Vă propunem câteva exemple de proiecte implementate în prima rundă: https://alem.aice.md/event/cele-mai-memorabile-rapoarte-educatie-online-fara-hotare/

Inițiativa își propune să:

 • Sprijine dezvoltarea, transferul și implementarea de practici inovatoare în educație prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță
 • Încurajeze implementarea de inițiative educaționale comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel european
 • Oferă posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova și România să colaboreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând astfel rezultate tangibile.

Cine poate participa?

 • Pentru proiectele de parteneriat educațional la distanță „Educație online fără hotare” sunt eligibile instituțiile de învățământ preuniversitar publice și private: grădinițe, școli gimnaziale, școli speciale, școli de muzică, licee, colegii naționale/tehnice, școli profesionale, licee tehnologice și școli postliceale din Republica Moldova, România și diasporă.
 • Este încurajată participarea și a altor organizații active din domeniul educației, precum și implicarea autorităților educative (inspectorate, direcții de învățământ) la nivel local, raional, municipal sau regional.

Obiectivele proiectului

 • Contribuirea la dezvoltarea unei educații de calitate
 • Încurajarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale
 • Întărirea dimensiunii europene în educație
 • Facilitarea accesului transnațional la resurse educative
 • Promovarea dimensiunii interculturale a educației
 • Promovarea cooperării și mobilității în domeniul educației
 • Încurajarea învățământului deschis și la distanță
 • Încurajarea inovărilor în elaborarea materialelor pedagogice și didactice
 • Utilizarea noilor tehnologii în educație

Ce fel de proiecte pot fi organizate?

 • Proiecte școlare și extrașcolare
 • Proiecte de tip învățare
 • Proiecte de investigație sau cercetare
 • Proiecte de acțiune ecologică
 • Proiecte de tip rezolvare de probleme
 • Proiecte culturale
 • Proiecte civice
 • Proiecte de dezvoltare academică
 • Proiecte de dezvoltare personală

Cum pot fi înregistrate parteneriatele?

 1. Completați formularul de înregistrare, iar noi vă vom propune lista de instituții pentru a alege partenerul potrivit: https://forms.gle/aYTaHxxgAwxvuWaeA
 2. După ce veți identifica partenerul potrivit din lista propusă, împreună cu acesta veți urma etapele corespunzătoare:

IMPORTANT!!!

Fiecare echipă compusă din cel puțin doi participanți va elabora propriul proiect, iar coordonatorii „Educație online fără hotare” vor oferi ghidare pas cu pas conform etapelor enumerate mai jos.

Proiectele vor fi structurate în mod individual de fiecare echipă de parteneri după cum urmează:

 • Titlul proiectului
 • Cel puțin doi participanți, unul din Republica Moldova și unul din România / diasporă
 • Perioada de desfășurare februarie – mai 2021
 • Obiectivele și scopul proiectului
 • Etapele de implementare
 • Calendarul activităților (organizat pe săptămâni)
 • Modalitățile de evaluare a implicării elevilor
 • Prezentarea rezultatelor muncii elevilor
 • Evenimentul final (online sau offline): Facebook Live, conferință, forum, târg, expoziție virtuală de lucrări create de elevi, lecție publică / deschisă, etc.

Când se va desfășura inițiativa?

1 februarie  – 31 mai 2021

DATE DE CONTACTeducatieonline.chisinau@gmail.com