Cadrele didactice din Republica Moldova, România și diasporă sunt invitate să se înregistreze pentru a participa la Proiect de parteneriate transnaționale „Educație online fără hotare”

Inițiativa se ve desfășura în cadrul Proiectului „Educație online” implementat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău

www.educatieonline.md

Inițiativa îşi propune să:

 • sprijine dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educație prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță
 • încurajeze implementarea de iniţiative educaționale comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european
 • ofere posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova și România să colaboreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând astfel rezultate tangibile.

Cine poate participa?

 • Pentru proiectele de parteneriat educațional la distanță „Educație online fără hotare” sunt eligibile instituțiile de învățământ preuniversitar publice şi private: grădiniţe, școli gimnaziale, școli speciale, școli de muzică, licee, colegii naționale/tehnice, școli profesionale, licee tehnologice și școli postliceale din Republica Moldova, România și diasporă.
 • Este încurajată participarea şi a altor organizaţii active din domeniul educaţiei, precum şi implicarea autorităţilor educative (inspectorate, direcții de învățământ) la nivel local, raional, municipal sau regional.

Obiectivele proiectului

 • Contribuirea la dezvoltarea unei educaţii de calitate
 • Încurajarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale
 • Întărirea dimensiunii europene în educaţie
 • Facilitarea accesului transnaţional la resurse educative
 • Proromovarea dimensiunii interculturale a educaţiei
 • Promovarea cooperării şi mobilităţii în domeniul educaţiei
 • Încurajarea învăţământului deschis şi la distanţă
 • Încurajarea inovărilor în elaborarea materialelor pedagogice şi didactice
 • Utilizarea noilor tehnologii în educație

Ce fel de proiecte pot fi organizate?

 • Proiecte școlare și extrașcolare
 • Proiecte de tip învăţare
 • Proiecte de investigaţie sau cercetare
 • Proiecte de acţiune ecologică
 • Proiecte de tip rezolvare de probleme
 • Proiecte culturale
 • Proiecte civice
 • Proiecte de dezvoltare academică
 • Proiecte de dezvoltare personală

Cum pot fi înregistrate parteneriatele?

 1. Completați formularul de înregsitrare, iar noi vă vom propune lista de instituții pentru a alege partenerul potrivit: https://forms.gle/sP1KBgvps5LMWKCe7
 2. Puteți, de asemenea, să identificați partenerii din propunerile postate în comentarii pe pagina de Facebook ”Platforme educaționale online”: www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2598669120449214
 3. Când ați primit confirmare de la partener, compeltați acest formular: https://forms.gle/ZJCemqCTdg7pZxHp7
 4. Veți primi ghidare pas cu pas prin email pentru a sincroniza fiecare etapă cu ceilalți participanți.

IMPORTANT!!!

Fiecare echipă compusă din cel puțin doi participanți va elabora propriul proiect, iar coordonatorii „Educație online fără hotare” vor oferi ghidare pas cu pas conform etapelor enumerate mai jos.

Proiectele vor fi structurate în mod individual de fiecare echipă de parteneri după cum urmează:

 • Titlul proiectului
 • Cel puțin doi participanți, unul din Republica Moldova și unul din România / diasporă
 • Perioada de desfășurare (cel puțin o lună, cel mult până la finalul lunii mai 2021)
 • Obiectivele și scopul proiectului
 • Etapele de implementare
 • Calendarul activităților (organizat pe săptămâni)
 • Modalitățile de evaluare a implicării elevilor
 • Prezentarea rezultatelor muncii elevilor
 • Evenimentul final (online sau offline): Facebook Live, conferință, forum, târg, expoziție virtuală de lucrări create de elevi, lecție publică / deschisă, etc.

Cum arată structura de implementare a unui proiect?

Vă propunem exemplul Proiectului transnațional „Ursuleții de pluș RO-MD” http://alem.aice.md/resources/proiectul-transnational-ursuletul-de-plus-ro-md/

Când se va desfășura inițiativa?

12 octombrie – 31 decembrie 2020

DATE DE CONTACT: educatieonline.chisinau@gmail.com

http://alem.aice.md/event/proiectul-de-parteneriate-transnationale-educatie-online-fara-hotare/