Campanie de informare și sensibilizare pentru elevi/profesori/părinți cu genericul „Uniți împotriva corupției”

În scopul educării tinerei generaţii pentru integritate şi corectitudine prin promovarea sentimentului de responsabilitate punând bazele formării unor caractere sănătoase, încurajând o mai mare implicare a elevilor în viața socială, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău lansează Campania de informare și sensibilizare pentru elevi/profesori/părinți cu genericul  „Uniți împotriva corupției”.

Acțiunea are drept scop valorificarea unui comportament demn și integru al elevului de astăzi, un model pentru semenii săi și pentru persoanele cu care interacționează. În acest mod, alături de sistemul social (familia, biserica, societatea civilă etc.), sistemul educațional va avea un rol esențial în dezvoltarea competențelor civice și a comportamentelor acestora.

În acest context, pentru realizarea obiectivelor propuse DGETS va publica lunar informații utile pe subiectele ce vizează principiile și normele de conduită a elevilor, profesorilor și părinților, care necesită să fie respectate, reprezentând o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului educației din școală, dar și a încrederii elevilor și a colaboratorilor instituției în forțele proprii și în principiile și normele morale de conduită.

Astfel pe parcursul derulării acestei campanii, elevii, profesorii și părinții vor fi formați și informaţi despre măsurile de consolidare a integrităţii profesionale și instituţionale și răspunderea pentru încălcarea prevederilor legale.

Totodată DGETS vine cu îndemnul către comunitatea civilă să ia atitudine, prin completarea Chestionarului online: „Implică-te!  link: http://bit.ly/3aRIbxF În cadrul chestionarului atât părinții, elevii, profesorii, cât și directorii instituțiilor educaționale au posibilitatea să indice anumite sesizări sau acțiuni suspecte la care au fost prezenți sau pe care le-au observat în timpul procesului educațional din instituții. Ajutați – ne să creștem o generație integră, contribuind prin exemplul personal.