Centrul de Creație a Copiilor „Luceafărul” sl Botanica

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează despre posibilitatea înscrieri copiilor la Centrul de Creație a Copiilor „Luceafărul” sl Botanica care este o instituție publică de învățământ extrașcolar, ce oferă servicii educaționale gratuite copiilor și tinerilor de la 5 ani – 21 ani.

Centrul de Creație a Copiilor „Luceafărul” este o instituție extrașcolară, parte componentă a sistemului educațional, care are menirea: încadrarea copiilor în viața activă, dezvoltarea priceperilor și deprinderilor creative, orientarea profesională, precum și organizarea utilă și plăcută a timpului liber al copiilor și tinerilor.

Instruirea se efectuează în limbile: română și rusă.

CCC „Luceafărul” prevede activitatea cercurilor atât în baza Centrului, cât și în baza instituțiilor de învățământ primar, secundar, general cu program combinat și Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineret din sectorul Botanica.

În Centrul de Creație a Copiilor „Luceafărul” activează cadre didactice cu experiență bogată în domeniul învățământului extrașcolar, majoritatea dețin grad didactic. Avem și specialiști tineri foarte talentați, persoane creative, pline de energie, care transmit cunoștințele sale copiilor dornici de a meșteri, de a crea, de a cunoaște.

Copiii, cu vârsta de la 5 la 21 ani, frecventează activitățile de două/trei ori pe săptămână, conform orarului, aprobat de director, ținându-se cont de regimul de studii și odihnă convenabil copiilor, de particularitățile lor de vârstă.

În cele două secții „Folclor și creație artistică” și „Arta decorativă” anual sunt deschise peste 100 cercuri, în care sunt încadrați circa 1600 copii. Toate activitățile se desfășoară gratis.