Centrul de creație tehnică a copiilor și tineretului sectorul Râșcani

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează despre posibilitatea înscrieri copiilor la Centrul de creație tehnică a copiilor și tineretului sectorul Râșcani care este o instituție publică de învățământ extrașcolar, ce oferă servicii educaționale gratuite copiilor și tinerilor de la 5 ani – 21 ani.

Centrul de creație tehnică a copiilor și tineretului sectorul Râșcani este o instituție de educație extrașcolară care oferă copiilor și tinerilor oportunități de dezvoltare, informare, formare, consultanță, suport  prin implicare în activități culturale, sportive și tehnice. Asigură coordonarea la nivel de sector a activităților extraşcolare şi extracurriculare. Misiunea Centrului este de a realiza și promova educația extrașcolară prin asigurarea platformelor de dezvoltare pentru copii, tineri, cadre didactice și alte persoane.

CCT este o instituție, educaţional-metodică – parte componentă a sistemului unic de învățământ, ce contribuie la dezvoltarea și implementarea politicii statului în domeniul educației copiilor și tinerilor, coordonează activitatea și oferă suport metodologic și de informare instituțiilor ce prestează servicii extrașcolare și extracurriculare copiilor și tinerilor la nivel de sector.

Centrul de creație tehnică desfășoară următoarele activități:
Activități extraşcolare
Activități extracurriculare
Activități didactico metodice
Programe de agrement
Programe de mobilitate pentru copii și tineret
Parteneriat cu societatea civilă.

Centrul dispune de utilaj pentru activitatea cercurilor de „Lemnar-constructor”, „Sculptura în lemn”, „Ceramică”,  „Design vestimentar”, „Regulile de circulație rutieră”, modelism sportiv: „Navomodelism”, „Rachetomodelism”, „Aeromodelism”.

Date de contact:

Tel.: 022 440 011

AdresăStrada Miron Costin 19/4, Chișinău

WEB : detsriscani.md/institutii/centrul-de-creatie-tehnica-a-copiilor-si-tineretului/