Centrul de creație tehnică pentru copii și adolescenți „Politehnic”, sl Centru

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează despre posibilitatea înscrieri copiilor la Centrul de creație tehnică pentru copii și adolescenți „Politehnic”,  sl Centru care este o instituție publică de învățământ extrașcolar, ce oferă servicii educaționale gratuite copiilor și tinerilor de la 5 ani – 21 ani.

Centrul de creație tehnică pentru copii și adolescenți „Politehnic”,  sl Centru este o instituție de educație extrașcolară care oferă copiilor și tinerilor oportunități de dezvoltare, informare, formare, consultanță, suport prin implicare în activități culturale și tehnice. Asigură coordonarea la nivel de sector a activităților extrașcolare și extra-curriculare. Misiunea Centrului este de a realiza și promova educația extrașcolară prin asigurarea platformelor de dezvoltare pentru copii, tineri, cadre didactice și alte persoane.

Centrul de creație tehnică pentru copii și adolescenți „Politehnic”,  sl Centru oferă instruire în domeniile: motociclism, aero, rachete, automodelism, modelare tehnică primară, design, design vestimentar, informatică, radio-construire şi prelucrare artistică a lemnului, funcționând cu 72 cercuri si un număr de 950 elevi cu vârste cuprinse între 5-21 ani.

Date de contact:

Tel.: 022 27-00-63

Adresă: Bd. Iu. Gagarin, 4, Chișinău

WEB : http://cctpolitehnic.educ.md/