Centrul orășenesc de creație tehnică a elevilor

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează despre posibilitatea înscrieri copiilor la Centrul orășenesc de creație tehnică a elevilor care este o instituție publică de învățământ extrașcolar, ce oferă servicii educaționale gratuite copiilor și tinerilor. COCTE are un concept bine determinat și dinamic, bazat pe activități tehnico-aplicative și design, distractive, ghidate de cele mai experimentate și erudite cadre didactice, deținători de grade didactice unu și doi, care își propun următoarele obiective:

  • Dezvoltarea armonioasă și liberă a personalității copiilor;
  • Formarea deprinderilor de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice;
  • Valorificarea potențialului fizic, intelectual, afectiv și volitiv al copiilor.

Oferim copiilor posibilitatea de a-și dezvolta imaginația și creativitatea, să-și poată manifesta capacitățile și pasiunea pentru creația tehnică, posibilitatea de a comunica liber cu colegii săi în diferite situații.

 Activitățile propuse:

  • Aeromodelare
  • Design
  • Design vestimentar
  • Modelare tehnică pentru începători
  • Modelarea tehnicii de transport
  • Navomodelare

Educația extrașcolară este o componentă importantă a societății, aceasta jucând un rol cheie în deschiderea de noi orizonturi prin contribuția majoră la construirea culturii contemporane și prin folosirea noilor tehnologii ale comunicării și informației. Centrul orășenesc de creație tehnică a elevilor își remodelează continuu filosofia și își orientează activitățile potrivit condițiilor flexibile din societate care presupun un proces de învățare pe tot parcursul vieții.