Circa 1400 de participanții s-au întrunit în cadrul atelierelor tematice la ediție 2021 a Forumului municipal a cadrelor didactice

În cadrul atelierelor tematice, din zilele de 23, 24 august, desfășurate în format online, responsabilii pe domeniile de activitate au identificat și discutat subiecte ce necesită cu prioritate analiza pentru configurarea acestora într-o versiune lucrativă, accesibilă și eficientă în implementarea politicilor și finalităților educaționale.

Având ca scop de a forma echipele, de a face ca spiritul de solidaritate educațională să persiste, care spre regret în ultima perioadă se resimte un pic de absență în consolidare. Este foarte important ca fiecare din cadrele didactice și de conducere – să fie instruiți în domeniul educațional, pentru a putea realiza sarcinile principale pe care le avem și anume – stabilitatea și dezvoltarea socială, dezvoltarea personală, implicații culturale și învățare pe tot parcursul vieții.

Menționăm că cadrele didactice din municipiul Chișinău, în funcție de interes pentru un anumit domeniu, și-au exprimat intenția de participare la unul sau mai multe dintre ateliere, cu înregistrare prealabilă, până la data de 22 august și, respectiv 23 august 2021.