Circulară

În scopul neadmiterii unor divergențe la furnizarea informațiilor/datelor cu privire la activitatea instituției din subordine, solicitate de instituțiile publice centrale, locale, organizații, asociații obștești, consilieri municipali, ONG-uri etc., șefii subdiviziunilor din cadrul DGETS, șefilor DETS din sectoare, conducătorii instituțiilor de învățământ general se avertizează asupra respectării succesiunii ierarhice și coordonării, în mod obligatoriu, a documentelor elaborate cu conducerea DGETS ( șeful DGETS/șefii adjuncți ai DGETS conform domeniului patronat).

În cazul nerespectării prevederilor stipulate în prezenta circulară, executorul riscă sancțiune disciplinară.