COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la alimentația copiilor în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău s-a autosesizat cu privire la informațiile mediatizate pe rețelele de socializare și mass-media despre calitatea și cantitatea alimentelor din meniul copiilor/elevilor în instituţiile de învățământ general din municipiul Chișinău.

Prin urmare, DGETS vă informează că, la realizarea meniului se ţine cont de meniul model unic aprobat de Centrul de Sănătate Publică, iar sortimentul produselor alimentare şi cantitatea inclusă în acesta este în strictă concordanţă cu cerințele Ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova”, HG nr.722 din 18.07.2018 „Instrucţiunea privind organizarea alimentaţiei copiilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ general”, cu cerințele Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua”.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău este organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor în instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul Chișinău.

Astfel, întru organizarea unui proces de alimentație calitativ și echilibrat nutrițional, precum și în temeiul Conceptului privind organizarea procesului de achiziție a produselor alimentare în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău cât și în scopul monitorizării zilnice a procesului de recepţionare a produselor alimentare de la agenţii economici, la momentul livrării lor în sector, DETS verifică toți indicatorii: calitatea produselor alimentare, facturile să corespundă contractelor de achiziţie, certificatele de calitate şi conformitate, paşaportul sanitar al maşinii, controlul medical al şoferului, abia după aceasta produsele fiind livrate instituţiilor preşcolare. Ulterior, în fiecare instituţie acestea sunt verificate suplimentar în ceea ce privește calitatea, precum şi existența certificatelor de conformitate și de asistență medicală. Astfel, prin aceste acţiuni se evită cazurile de livrare şi recepţionare a produselor alimentare neconforme sau cu termen expirat.

De asemenea, pentru asigurarea calității produselor alimentare, grădinițele sunt verificate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății, Agenția Achiziții Publice, Centrul municipal de Sănătate Publică etc.

Alimentația copiilor și elevilor se realizează în conformitate cu ,,Normele financiare stabilite pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pentru anul 2021”, conform ordinului DGETS Nr. 08 din 11.01.2021 „Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite în instituţiile de învăţământ preșcolar, primar şi secundar din municipiul Chişinău pentru perioada ianuarie-mai 2021”. Astfel atât șeful DGETS cât și șefii DETS din sectoare și conducătorii instituţiilor de învățământ cu rol de executor secundar de buget:

 • Asigură condiţii optime pentru funcţionarea cantinelor în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea şi exploatarea utilajului, mobilierului din cantine, conform prevederilor regulamentare;
 • Poartă responsabilitate pentru utilizarea mijloacelor financiare transferate la capitolul respectiv;
 • Prezintă, contra semnătură, conducătorilor din instituţiile de învăţământ preşcolar subordonate specificaţiile contractuale cu referire la produsele alimentare livrate și graficul livrărilor;
 • Monitorizează organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de învăţământ general;
 • Raportează săptămânal, în cadrul şedinţelor operative, despre organizarea şi desfăşurarea alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învăţământ general;
 • Propun soluţii pentru lichidarea lacunelor depistate în cadrul procesului de organizare a alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învăţământ general din municipiu;
 • Efectuează inventarierea produselor alimentare la blocurile alimentare și depozitele alimentare din instituțiile de învățământ.

În același timp în toate instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău se respectă:

 • Normele sanitaro-igienice, meniul zilnic de repartiție este respectat, coordonat în modul stabilit, variat, alcătuit pentru numărul de copii prezenți la zi, cu respectarea normelor naturale;
 • În instituții sunt create comisiile de triere, în întreaga componență fiind responsabili de calitatea produselor recepționate până la calitatea produsului finit;
 • Elevii/copiii sunt supravegheați de către diriginte/educator în momentul igienizării mâinilor și servirii bucatelor în sală de mese, cu respectarea graficelor de servire;
 • Blocurile alimentare din cadrul instituțiilor de învățământ sunt dotate cu cantitatea necesară de instalații de spălare și dezinfecție a mâinilor.

Suplimentar, vă informăm că potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova”, printre produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor se regăsesc: mezeluri (crenvurşti, safalade, parizer, etc.); „produs de brânză”; margarină; unt cu grasimi vegetale; etc. Astfel din meniul copiilor/elevilor au fost excluse: mezeluri (crenvurşti, safalade, parizer, etc.); „produs de brânză”; margarină; unt cu grăsimi vegetale; etc.

DGETS consideră că nemulțumirile legate de calitatea alimentației în grădinițe sunt nefondate, în condițiile în care s-au respectat, cu strictețe, cerințele actelor normative ce reglementează acest domeniu, în sprijinul acestei afirmații sunt și rezultatele chestionarelor online completate de către directorii IET până la data de 28 ianuarie, a.c., unde au sesizat toate neregulile și dificultățile întâmpinate în procesul de implementare a meniului model unic, care sunt sintetizate și neapărat urmează să fie soluționate de comun acord cu agenții economici, ANSA și Centrul de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. În acest sens a fost ajustat meniul model care va fi aplicat în toate instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău. (Anexa Nr. 1)

În scopul asigurării unui proces de alimentație calitativ în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, DGETS monitorizează zilnic respectarea tuturor normelor de organizare a alimentației. Cele relatate mai sus sunt confirmate prin documentele atașate pe site-ul www.chisinauedu.md precum și prin intermediul imaginilor ce redau informații relevante despre meniul în grădinițe și despre condițiile de alimentație a copiilor/elevilor  Vezi linkul:https://cutt.ly/Ej6uXVP

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău este deschisa spre colaborare în vederea creării de condiții optime pentru desfășurarea activității copiilor și îndeamnă părinții să discute, despre problemele ce pot interveni, cu directorii instituțiilor de învățământ, cu șefii de direcție pe sector sau să se înscrie în audiență la șeful adjunct al DGETS, având încredere că problemele pe care le vor ridica vor fi analizate cu mare atenție și rezolvate conform normelor legale în vigoare. Asigurându-vă de întreaga noastră susținere și disponibilitate, vă invităm să conlucrăm pentru bunul mers al procesului educațional din municipiul Chișinău.

Pentru mai multe detalii puteți apela la telefonul de încredere al DGETS: 022 201630 sau la DETS din sectoare: Botanica – 022 765421, Buiucani – 022 232819, Centru – 022 271703, Ciocana – 022 331134 și Râșcani – 022 445230.

fișier atașat: meniu-model actualizat