Comunicat de presă cu privire la sesizarea lansată în mass-media, unde se menționează despre o nouă petiție: educatorii cer laptop-uri în grădinițe și revizuirea orarului de muncă

În contextul declarațiilor apărute în spațiul public cu privire la presupusele nereguli în activitatea Instituțiilor de Educație Timpurie din municipiul Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău dezminte informațiile nefondate vehiculate și respectiv vine cu o informare suplimentară pentru întreaga comunitate la fiecare acuzație neîntemeiată:

  1. Asigurarea instituțiilor cu laptop-uri, table interactive, printer, conexiune la internet din bugetul statului pentru toate instituțiile de învățământ.

În context menționăm că, Instituțiile de Educație Timpurie activează conform cerințelor curriculare, aprobate prin ordinul MECC nr. 1699 din 15 noiembrie 2018. Astfel, elementele prioritare pe care se bazează procesul educațional în IET sunt:

  • Valorizarea competențelor prin care copiii știu să gândească, să acționeze, să învețe, să transfere, să aplice cunoștințele și să caute soluții noi și originale pentru rezolvarea problemelor concrete.
  • Asigurarea șanselor de învățare pentru toți copiii și pentru fiecare, fără nici un fel de discriminare.

Totodată, activitatea de bază în IET conține  următoarele elemente obligatorii: jocul, comunicarea, înscenarea și dramatizarea, repetiția, etc.

Astfel, asigurarea IET cu laptop-uri și table interactive nu este obligatorie. Totodată conform „Metodologiei privind organizarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de educație timpurie”, aprobată prin Ordinul MECC nr. 378 din 26.03.20, referitor expunerii copiilor de vârsta preșcolară la ecrane digitale:

  • copiilor sub vârsta de doi ani – li se interzice complet expunerea la ecrane digitale;
  • copiilor cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani — se admite nu mai mult de 10-15 min pe zi;
  • respectiv la vârsta de 4-5 ani, expunerea copiilor la ecrane digitale nu trebuie să depășească 15-20 min pe zi;
  • iar pentru copiii cu vârsta de 6-7 ani se permite de a utiliza dispozitivul digital până la 40-60 min pe zi, cu pauze de 15-20 min, ceea ce nu ar asigura realizarea Programului IET conform cerințelor curriculare.

Cadrul didactic se pregătește pentru activitatea zilnică în condiții casnice. Dat fiind faptul, că copiii de vârsta preșcolară necesită o atenție sporită din partea cadrului didactic și o implicare în diverse situații de comunicare în procesul activităților de dezvoltare personală, nu este nevoie de scrierea zecilor de foi, ci doar de o schițare a pașilor cu sarcini simple dar practice pentru copii.

  1. Asumarea cheltuielilor de către stat în Instituțiile publice de educație, pentru a nu fi puși în situație de a cerși de la părinți. 

Informăm repetat  că, pentru redeschiderea a IET în anul de studii 2020-2021, instituțiilor de educație timpurie au fost alocate circa 10 milioane lei. Astfel, toate instituțiile au fost dotate conform cerințelor prevăzute în Raportul de autoevaluare, aprobat prin Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020, Anexa 8: cu măști, soluții dezinfectante, șervețele de hârtie, găleți, mopuri, termometre non contact,  ș.a.

În context specificăm că vizierele sunt recomandate după caz, ca element de protecție suplimentară. Deci, reiterăm că înainte de redeschiderea IET au fost coordonate 131 de Rapoarte de autoevaluare de către CSP și ANSA, ce denotă faptul că toate IET din municipiul Chișinău au primit necesarul pentru  activitatea în siguranță a copiilor și cadrelor didactice.

În acest sens, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a emis Ordinul nr. 642 din 21.08.2020 ,,Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general”, prin care se interzic colectările ilicite de bani sub orice pretext. Încălcarea prevederilor ordinului dat constituie faptă imorală incompatibilă cu funcția educativă deținută și încălcarea gravă a disciplinei muncii. Cadrele didactice dispun de materiale metodice, resurse pentru educația parentală aprobate de MECC. Toată comunitatea de părinți este încurajată de a se implica în activitatea IET exclusiv sub forme de parteneriate corecte.

  1. Dotarea cu echipamente de protecție în perioada de activitate post-COVID-19.

Reiterăm că toate IET din municipiul Chișinău au fost dotate cu echipament de protecție în perioada COVID-19, pentru tot personalul din instituție: halate albe, 2 seturi de halate pentru ajutorii de educatori, măști de unica folosință și reutilizabile, bonete, șorțuri din diferite materiale, dezinfectanți, tacâmuri, căni, seturi de albituri, seturi de prosoape higroscopice, lavete, pungi pentru gunoi, săpun lichid, mănuși, covorașe dezinfectante, inventar de dereticare ș.a., în număr estimat de copii și cadre didactice, determinat prin sondajul realizat. Toate dotările au fost estimate de structurile ANSA și CSP ca fiind suficiente pentru mai multe luni de activitate.

  1. Revizuirea orarului de muncă a cadrelor didactice și achitarea orelor de lucru suplimentare care sunt folosite pentru activitatea online.

Programul de activitate a IET a fost respectat conform cerințelor din pct. 9 din Instrucţiunea privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii IET în contextul pandemiei Covid – 19 (anexa nr. 7 la Hotărârea nr.21 din 24.07.2020 a Comisiei naţionale de sănătate publică).

Din data de 07 septembrie 2020, toate IET din Chișinău au început activitatea, conform pct. 9 din Hotărârea nr. 28 din 28 august 2020, după un program stabilit de director și coordonat cu fondatorul/autoritatea publică locală, cu asigurarea condițiilor de minimizare a riscurilor de infectare pentru copii și personalul instituției. Respectiv, programul de activitate a IET este de la 07:30-18:00, cu 4 mese (dejunul I, dejunul II, prânzul, cina). În acest mod s-a menținut volumul de muncă a cadrelor didactice cu un regim de activitate zilnic de 7 și 8 ore pentru ajutorii de educatori.

În această perioadă complicată, sprijinul reciproc și dialogul constructiv sunt cele mai importante lucruri prin care o societate reușește să facă față provocărilor și să depășească situațiile de criză.

În acest context, DGETS invită toți actanții educaționali să dea dovadă de înțelegere, bună comunicare, ajutor reciproc, conlucrare eficientă, prioritar fiind asigurarea accesului fiecărui copil la o educație de calitate în condiții de maximă siguranță.