Concursul la limba și literatura română „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc

Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc, are drept obiectiv general: asigurarea interrelaționării educaționale (prin abordarea transdisciplinară a textului poetic, dar și prin cooperarea cadrelor didactice și a elevilor), prin promovarea diversității procedeelor/ tehnicilor de literație a poeziei și este organizat de Instituția Privată Liceul „Da Vinci” în parteneriat cu DGETS (autor de proiect – Doroș Angela, profesoară de limba și literatura română la Instituția Privată Liceul „Da Vinci”, coordonator de proiect – Gîlcă Silvia, specialist principal la limba și literatura română DGETS, Guzun Valeriu – directorul Instituției Private Liceul „Da Vinci” și Guzun Efrosinia – directoare de imagine Instituția Privată Liceul „Da Vinci”).

Ediția 2023 s-a desfășurat în perioada 28 martie – 03 aprilie 2023, conform Planului de activitate a DGETS. Proiectul a propus 6 probe pentru categoriile Gimnaziu și Liceu:

  • Reprezentarea grafică (manuală) a unei poezii a poetului indicat (online);
  • Pledoarie pentru poezia poetului vizat (Distribuirea a 3 postări pe una din rețelele de socializare: youtube.com, Tik-Tok, Instagram, Facebook etc. (online);
  • Recital video (online);
  • Creație literară (online);
  • Poezii românești în engleză (Traducerea unei poezii – 12 versuri – în limba engleză) (online);
  • Bătălia cu rime (concurs de echipe, formate din 5 reprezentanți), cu prezență fizică.

Concursul s-a desfășurat în două etape: locală (25 martie – 3 aprilie) și municipală (8 aprilie – 13 aprilie). La etapa locală au participat 968 de elevi din 27 de instituții diferite din RM. Pentru etapa municipală s-au calificat 306 elevi, la toate probele. Produsele elevilor au fost evaluate de comisii diferite, formate din specialiști în domeniul la care face referire proba, în perioada 8 aprilie – 13 aprilie.

Proba a VI-a , „Bătălia cu rime”, s-a desfășurat în data de 8 aprilie 2023, la I.P.L. „Da Vinci”, la care au participat 10 echipe de elevi din diferite instituții din țară. Comisia de evaluare pentru această probă a fost reprezentată de:

  • Vasile Romanciuc – scriitor, Președinte de onoare;
  • Zgardan Aliona – Doctor, universitar, UPS „Ion Creangă”, Preşedinta Comisiei de Evaluare;
  • Valentina Romanciuc – Invitată de onoare;
  • Scobioală Tatiana – Directoare adjunctă clase cu profil, LTPA „E. A1istar”, actriță, membra Comisiei de evaluare;

Aducem sincere mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea acestui proiect valoros. Or, lectura poeziei rămâne un tărâm sinuos, pentru că aceasta presupune „puține cuvinte pe rând/ puține cuvinte pe pagină/ în rest/ alb, mult alb”, vorba poetului Robert Șerban. Organizatorii și-au propus să apropie/ împrietenească elevii de/cu poezie/-a, să le ofere alt(-e) mod(-uri)/ chei de interpretare/ de acces a/ spre lumea textului, prin care cititorii să redescopere creația poetică, punându-și în valoarea și alte competențe, diferite de cele vizate la disciplina limba și literatura română. Proiectul țintește în formarea unui cititor conștient de actul lecturii asumate și capabil să accepte transdisciplinaritatea ca pe o revelație a actului de decodare, comprehensiune și asumare a imaginarului poetic specific unui autor anume.

Materialele concursului pot fi accesate pe următorul link:

https://padlet.com/lgidavinci/lucr-ri-b-t-lia-rimelor-2023-8k2aj3daz1pagwol