Concursul municipal „Copii dibaci alături de diriginții dragi”

Activitatea este organizată de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, în scopul încurajării activității diriginților, formării colectivului de elevi, antrenării elevilor la realizarea produselor competitive, asigurării securității vieții și sănătății elevilor și a comunității educaționale.

Obiectivele de bază fiind: stimularea activității creative a elevilor și dirigintelui, sporirea prestigiului profesiei de pedagog, motivarea cadrului didactic pentru informare și formare continuă, promovarea competențelor digitale ale elevilor și diriginților în contextul organizării procesului educațional în condițiile situației pandemice de COVID-19.

Grupul țintă:

  • Elevii și diriginții claselor I-IV;
  • Elevii și diriginții claselor V-VIII;
  • Elevii și diriginții claselor IX-XII.

Concursul se va desfășura în două etape:

  • Etapa locală (se va desfășura în instituția de învățământ, perioada 01-20 decembrie 2020);
  • Etapa municipală (în DGETS, perioada 20-23 decembrie 2020).

În urma etapei locale sunt selectați câte un cadru didactic pentru fiecare categorie care va participa la etapa următoare.

Componența comisiei de jurizare a concursului municipal este aprobată prin ordinul DGETS și e constituită din specialiști în domeniul psihopedagogiei la profilul respectiv, lectori universitari, conferențiari, cadre didactice deținători de grade didactice (întâi și superior).

Menționăm că, materialele pentru participare sunt prezentate de către administrațiile instituțiilor de învățământ până la data de 23 decembrie 2020 la adresa electronică: concurscopiidiriginti@gmail.com

Rezultatele concursului vor fi plasate ulterior pe site oficial https://chisinauedu.md/