Conferința municipală: „Formarea și dezvoltarea competențelor inter/transdisciplinare ale elevului în cadrul orelor de limba engleză”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău în colaborare cu Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” și cu participarea activă a instituțiilor de învățământ secundar, ciclul I și II  din municipiul Chișinău anunț[ start înscrierii la Conferința municipală: „Formarea și dezvoltarea competențelor inter/transdisciplinare ale elevului în cadrul orelor de limba engleză”

Perioada de înscriere: 01.02.2022 – 23.02.2022.

Desfășurarea: 26.02.2022, ora 1000 , online, prin aplicația Google.Meet.

Participanți:

  • Elevii claselor a IX-a – a XII-a;
  • Profesorii de limba engleză.

Înscrierea pentru participare la conferință:

Linkul pentru profesori – https://forms.gle/jcFLku5dZdAjNv9G8

Linkul pentru elevi – https://forms.gle/Mevsyv2iy2LyBqqc8

Conferința se  organizează în două ateliere:

ATELIERUL 1 (pentru elevii claselor a IX-a – XII-a)

Participanții vor expedia  un eseu structurat cu genericul: ,,Strategii eficiente de învățare online în viziunea elevilor” (1-2 pagini). Prezentarea ideilor esențiale ale eseului se va încadra în 3-4 minute.

ATELIERUL 2 (pentru profesorii de limba engleză)

Participanții vor expedia:

  1. a) Comunicare la tema: „Formarea și dezvoltarea competențelor inter/transdisciplinare ale elevului în cadrul orelor de limba engleză”.
  2. b) Comunicare la tema: „Integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional la limba engleză”.

Data limită de primire a lucrărilor – 23 februarie 2022.

Lucrările vor fi expediate la următoarea adresă electronică: cubani.tatiana@rambler.ru; tel.: +37379454140

Condițiile de tehnoredactare: Articolul va avea maxim 4 pagini (fără anexe și bibliografie), în format A4, tehnoredactat cu TIMES NEW ROMAN, size 12, spațiere 1, 5, obligatoriu cu diacritice. Titlul va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14. La două rânduri de titlu, alineat dreapta, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul articolului în ordinea: Numele, prenumele, școala de proveniență și localitatea. Bibliografia și anexele se consemnează la sfârșitul lucrării.