Conferința online de totalizare a proiectului „Educație online fără hotare”

Astăzi, Direcție Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău a organizat Conferința online de totalizare a proiectului „Educație online fără hotare”, implementat în cadrul Bibliotecii digitale — Educație online, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Evenimentul se desfășoară în două etape: sesiunea plenară la care au participat cu un cuvânt de salut, Secretara de Stat în domeniul educației al MECC — Natalia Grîu, Viorica Negrei și Andrei Pavaloi — șefii adjuncții DGETS.

A doua sesiune a evenimentului conține mai multe discuții unde sunt implicate cadrele didactice care au participat în proiect.

În perioada 1 octombrie 2020 — 30 iunie 2021 Direcţia Generală Educație, Tineret şi Sport a desfăşurat Proiectul transnațional „Educație online fără hotare» ca parte componentă a Proiectului național „Biblioteca digitală Educaţie online» implementat de Primăria Municipiului Chişinău în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Inițiativa şi-a propus să sprijine dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educaţie prin intermediul platformelor web de comunicare la distanţă, iar Biblioteca digitală „Educaţie online» a servit drept punct de plecare şi sursă de inspirație pentru miile de cadre didactice şi elevi implicaţi.

Peste 3.132 de instituții educaţionale şi 3.621 de cadre didactice de la treapta preşcolară, treapta primară, gimnaziu, liceu, şcoli profesionale, colegii şi centre extraşcolare din Republica Moldova, România şi Rusia au fost implicate în calitate de parteneri educaționali. Peste 60.000 de elevi au beneficiat de aceste parteneriate. Sub umbrela acestei inițiative transfrontaliere a fost organizate proiecte şcolare şi extraşcolare, proiecte de investigaţie şi cercetare, proiecte de acţiune ecologică, proiecte de tip rezolvare de probleme, proiecte culturale, proiecte civice şi proiecte de dezvoltare academică şi personală.

Proiectul transnațional „Educație online fără hotare» a încurajat implementarea iniţiativelor educaţionale comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european. Inițiativa a oferit posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova, România şi Rusia să colaboreze la nivel transnațional, împărtăşind şi confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând astfel rezultate tangibile.

Evenimentul poate fi urmărit pe pagina de Facebook Educație Online.

Proiectul transnațional „Educaţie online fără hotare» va continua şi în anul academic 2021-2022, unde sunt invitate şi mai multe instituții educaționale să se alăture acestei inițiative care a sfidat hotarele geografice şi restricţiile pandemice. Doar prin colaborare, schimb de bune practici şi susţinere reciprocă vom putea oferi elevilor noștri o educație modernă, de calitate, la înălțimea aşteptărilor erei digitale.