Conferința științifico-practică „Cercetători în devenire”, ediția a IV-a și-a încheiat lucrările

În perioada 13 – 17 martie 2021, IPLT „Gheorghe Asachi” a organizat și desfășurat Conferința științifico – practică: „Cercetători  în devenire”, care a ajuns la cea de-a IV-a ediție.

Conferința „Cercetători în devenire” este un proiect interdisciplinar, destinat elevilor din instituțiile preuniversitare de învățământ din municipiul Chișinău (clasele gimnaziale și liceale), fiind orientat spre un mod formativ al învățării, prin valorificarea practică a cunoștințelor dobândite la ore şi argumentarea științifică a unor elemente aplicative, pornind de la universul apropiat elevului, prin elaborarea de proiecte tematice.

Participanții la conferință au realizat proiecte de cercetare, care au fost prezentate pe suport de hârtie și suport electronic (film de scurt metraj). Chiar dacă au fost puși la grea încercare din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, elevii împreuna cu profesorii-coordonatori au identificat modalități optime pentru elaborarea și prezentarea proiectelor originale cu tematici actuale, care au ținut în suspans și admirație întreaga echipă de evaluatori.

Astfel, evenimentul a reprezentat un motiv solid, de susținere și promovare a   elevilor cu certe aptitudini intelectuale și interes sporit pentru cercetare. Totodată, parteneriatele stabilite între instituțiile de învățământ, reprezintă un veritabil schimb de experiențe și bune practici pentru întreaga comunitate educațională.

Menționăm faptul că, în cadrul actualei ediții a conferinței, au participat 34 de elevi și 21 de profesori din 4 instituții de învățământ din municipiul Chișinău: LTPA ,,Elena Alistar”, IPLT ,,Budești”, IPLT ,,Constantin Negruzi”, IPLT ,,Gheorghe Asachi”, care au prezentat 29 de lucrări specifice la discipline reale (matematică, fizică, chimie, biologie, geografie).

Lucrările Conferinței s-au desfășurat în cinci ateliere distincte, după cum urmează: matematică-fizică (în limba franceză), matematică-fizică-chimie (cl. VI-VII), matematică-fizică (cl. VIII-IX), matematică-fizică-informatică (cl. X-XII), geografie-biologie-chimie.

Majoritatea lucrărilor prezentate în cadrul conferinței au demonstrat necesitatea abordării științelor prin prisma inter și trans-disciplinarității, lucru indispensabil în condițiile secolului XXI, unde problemele economiei globale, ale sănătății umane, ale mediului, etc., au devenit interdependente cu toate sferele de activitate umană și se resimt la cote maxime.

Remarcăm că una din cerințele concursului a fost realizarea unui experiment în baza celor studiate, care să reprezinte produsul final al lucrării de cercetare (în baza temei selectate). Impactul deosebit asupra produsului final, este atribuit colaborării și creativității binomului profesor – elev, prin prisma creării de către profesor a condițiilor propice pentru creșterea și dezvoltarea unei personalități creative și multilateral dezvoltate.

Astfel, lucrările elevilor au fost apreciate cu diplome de merit de gradul I, II, III și mențiuni conform nominalizărilor:

  • „Cea mai originală prezentare”;
  • „Cea mai reușită investigație”;
  • „Cea mai actuală temă de cercetare”.

Membrii juriului au fost în totalitate captivați de profunzimea problemelor abordate de către elevi în lucrările prezentate, temele fiind pe cât de diverse, pe atât de practice.

Aducem mulțumiri Comitetului de organizare, profesorilor-coordonatori, membrilor juriului și participanților Conferinței științifico – practică: „Cercetători  în devenire”, ediția a IV-a.

Vă așteptăm cu drag la ediția următoare a conferinței.