Conferința Științifico-Practică „ SEMPER IN MOTU”

❗La data de 11  mai 2022, în Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, municipiul Chișinău, sub egida Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, s-a desfășurat  Conferința Științifico-Practică „SEMPER IN MOTU”, ediția a VI-a, cu genericul: „Produsul/Proiectul de succes: implementare, planificare, evaluare”.

📌Fiind la a VI-a ediție, Conferința a întrunit mai mulți participanți din  Republica Moldova, dar și din România, având drept  scop promovarea cadrelor didactice cu aptitudini intelectuale și interese sporite pentru un anumit domeniu de cercetare științifică și valorificarea cunoștințelor și aptitudinilor acumulate în realizarea proiectelor educaționale.

 

👆La eveniment, am fost onorați de prezența dnei Grîu Natalia, expertă în educație, UNFRA,   dnei Nastas Svetlana, președintele NeoEduct, dnei Țurcanu Alina, consultant principal, Secția financiar-administrativă, Direcția management financiar, MEC, dnei Zgardanu-Crudu Aliona, conferențiar  universitar, doctor în filologie, UPS „Ion Creangă”.

 

❗În cadrul acestei ediții, sesiunea de comunicări a fost una foarte complexă. Au fost prezentate 19 proiecte inovative și beneficiile acestora implementate de cadre didactice de excepție  din următoarele instituții: 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, mun. Chișinău;

Universitatea de Stat din Moldova; 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Budești”, Chișinău;      

Instituția Publică Gimnaziul Covurlui, Leova;

Instituția Publică Gimnaziul Semeni, satul Semeni, raionul Ungheni;

Liceul Tehnologic „Matei Corvin”, Hunedoara, România;

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”,  București, România;

Liceul Teoretic „Petru Ștefănucă”, Ialoveni.

💬Participarea cadrelor didactice din municipiu, republică și din România la acest eveniment  a avut  o contribuție importantă  în identificarea noilor paradigme de soluționare a problemelor, promovarea inovațiilor din domeniul educației prin produse indeite și proiecte de succes educaționale, promovarea meritocrației și dezvoltarea competențelor de investigație științifică prin cercetare și diseminarea experienței acumulate.  

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău aduce mulțumiri tuturor cadrelor didactice, coordonatorului Conferinței, dnei Bulat Natalia, director,  cadrelor didactice ale Consiliului Metodic  al  Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, implicate în coordonarea, organizarea  și desfășurarea Conferinței Științifico-Practice „ SEMPER IN MOTU”, ediția a VI-a, cu genericul: Produsul/Proiectul de succes: implementare, planificare, evaluare.