Conferința transnațională ,,Educație online fără hotare”

În perioada 5-6 ianuarie 2020, se desfășoară Conferința transnațională „Educație online fără hotare”. Evenimentul este organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în temeiul Memorandumului de Cooperare semnat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) și Primăria Chișinău, în scopul diversificării și îmbunătățirii conținuturilor curriculare online, precum și creării unui instrument didactic digital care ar facilita accesul la procesul educațional, în vederea implementării Proiectului Bibliotecă digitală „educatieonline.md”.

Astfel pe parcursul a două zile, sunt organizate 22 de ateliere virtuale pe următoarele subiecte:

  • Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice;
  • Tema predării la distanță;
  • Abordarea trans, inter și multidisciplinară;
  • Implementarea proiectelor școlare transnaționale,

Menționăm că „Educație online fără hotare” este un Proiect lansat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municial Chișinău în luna octombrie 2020, care înregistrează peste 3600 de instituții și circa 7200 de cadre didactice din Republica Moldova și România.

Scopul acestui Proiect constă în dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educație prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță; implementarea de iniţiative educaționale comune cu scopul promovării, cooperării, învăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european; oferirea posibilității instituțiilor educaționale din Republica Moldova și România de a colabora la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând astfel rezultate tangibile.

În prezent, Platforma „educatieonline.md” conține cca 4700 de resurse video, în limbile română şi rusă, precum și jocuri interactive de consolidare a cunoştinţelor, pregătire pentru examenele de absolvire şi materiale didactice care sunt de ajutor cadrelor didactice, elevilor și părinților.