Consultări: Regulamentul – cadru de constituire și funcționare a Consiliului Elevilor din instituțiile de învățământ a municipiului Chișinău

Astăzi, 20 septembrie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău a organizat Consultările publice cu privire la Regulamentul – cadru de constituire și funcționare a Consiliului Municipal al Elevilor din instituțiile de învățământ a municipiului Chișinău.

Activitatea a întrunit tinerii care au venit cu sugestii și propuneri viabile și constructive. Totodată, membrii Consiliului Municipal al Elevilor urmează să examineze toate propunerile parvenite pentru completarea Regulamentul – cadru.

Reamintim că CE/SE din instituție va contribui la:

  1. Dezvoltarea abilităților de organizare a elevilor;
  2. Stimularea și ghidarea elevilor în domeniul inițierii, organizării și implementării de proiecte și programe educative destinate formării caracterului civic în cadrul tinerilor;
  3. Implicarea elevilor în comunitatea școlară și asumarea responsabilităților, ținând cont de democrația participativă;
  4. Formarea abilităților necesare în procesul decizional;
  5. Reprezentarea elevilor din instituția de învățământ în relație cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate;
  6. Promovarea implicării, creativității, flexibilității și respectului reciproc;
  7. Asigurarea unei comunicări eficiente și crearea relațiilor pozitive între consilierii/senatorii și ceilalți elevi ai instituții de învățământ.