Costul alimentației unui copil în instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău

În contextul informațiilor vehiculate în spațiul public cu privire la costul alimentației unui copil în instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport informează următoarele:

Taxa de întreținere pentru alimentația copiilor de către părinți este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 198/1993 „Cu privire la protecția copiilor familiilor socialmente vulnerabile”.

Costul alimentației (norma financiară) este stabilit prin ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerul Finanțelor.

Pentru anul 2023, conform prevederilor ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Finanțelor nr. 1310 din 28.12.2022 „Cu privire la normele financiare pentru alimentația copiilor/ elevilor din instituțiile de învățământ” sunt aprobate următoarele norme financiare cu alocații de la bugetul de stat: copiii din instituțiile cu învățământ preșcolar cu vârsta de până la 7 ani (9- 10,5ore) constituie 25,20 lei.

Conform p. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 198/1993, taxa de întreținere în instituțiile de învățământ preșcolar pentru fiecare zi frecventată, constituie 50 la sută din costul normelor de cheltuieli pentru alimentația copiilor, este suportate de la bugetul de stat.

De exemplu, pentru copiii de vârsta 3-7 ani, din instituțiile cu program de frecvență 10,5 ore/ zi, taxa de contribuție a părinților constituie 12,60 lei. În anul 2022, taxa de întreținere a părinților constituia 10,50 lei, fiind calculată din norma financiară aprobată de 21,00 lei/ zi.

Suplimentar, informăm că contribuția administrației publice locale a municipiului Chișinău pentru alimentația fiecărui copil este de 3,00 lei/ zi.

Astfel, costul alimentației unui copil pentru o zi frecventată într-o instituție de învățământ preșcolar, cu frecvență de 10,5 ore, constituie 40,80 lei.