Cu prilejul sărbătorilor de iarnă profesorii cu vârsta de peste 75 de ani vor primii daruri de recunoștință

🧑‍🏫Pentru profesorii cu vârsta de peste 75 de ani și activează în sistemul educațional municipal bucuria sărbătorilor de iarnă se pliază perfect cu sentimentul de profundă recunoștință și gratitudine din partea Primăriei municipiului Chișinău, față de activitatea cadrului didactic care se pretează cu dăruire zilnic la asigurarea continuității culturii și civilizației umane. 

🗓Astfel, astăzi 28 decembrie 2021, în numele primarului General, Ion CEBAN, în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău au fost oferite circa 40 de Coșuri cu bunătăți pentru cadrele didactice cu varsta mai mare de 75 de ani și care activează zilnic cu dăruire și abnegație, pentru contribuţie imensă la promovarea valorilor educaţionale, formarea personalităţii copilului,dedicaţie profesională și rezultate remarcabile. 

🏫Acesta este cazul profesorilor, care timp de decenii la rând prin măreția activității cadrului didactic în modelarea și dezvoltarea personalității umane prin deschiderea actualei culturi și civilizații umane către spiritual prin experiență și prin efort personal și concretizate în traseul și în actul de învățare și de educare. În atare context se prefigurează și se înalță pe piedestalul educației cadrul didactic – măreț și admirabil! 

❄Activitatea cadrului didactic, în esența sa măreață și admirabilă, se califică prin demersul corectiv ce presupune educarea elevilor în procesul de adaptare la schimbările permanente ale lumii contemporane – celei de astăzi și celei de mâine. Pentru cadrul didactic educația nu semnifică doar o anumită pregătire școlară, ci el o înțelege și o desfășoară ca un flux continuu de influențe modelatoare și transformatoare exercitate pe parcursul vieții omului. 

💬Cu mesaj de felicitare a venit viceprimara municipiului Chișinău, Angela CUTASEVICI: Stimați profesori, Permiteți-mi să Vă adresez sincere și cordiale mulţumiri Dumneavoastră şi tuturor lucrătorilor din învăţământ pentru efortul calificat şi plin de abnegaţie depus la sporirea nivelului de educație a tinerei generații. Vă dorim sănătate şi prosperitate, optimism şi noi realizări fructuoase, munca să Vă fie răsplătită din plin prin recunoaşterea socială, să găsiţi continuu satisfacţie în nobila dedicare pentru formarea competenţelor noilor generaţii, dornice de a se conforma realităţilor timpului.

▶️Totodată Andrei PAVALOI, șef adjunct a DGETS a menționat că: În mileniul nostru grăbit, multe nu reuşim să le facem, dar găsim timp să recunoaştem că trăim într-o ţară cu dascăli minunaţi, unde responsabilitatea, vocaţia, respectul, dragostea şi corectitudinea pentru copii e cartea lor de vizită. În numele DGETS şi al meu personal, Vă exprim sincere sentimente de gratitudine pentru munca dumneavoastră nobilă. Vă urez sănătate, bunăstare, inspiraţie şi noi realizări fructuoase,munca sa Vă fie răsplătită din plin prin recunoștință, să găsiţi continuu satisfacţie în nobila dedicare pentru formarea competenţelor noilor generaţii.

Darurile anunțate sunt distribuite astăzi și mâine, prin intermediul direcțiilor educație de sector.