Cursuri de atestare în domeniul protecției muncii

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă, organizează cursuri de atestare în domeniul protecției muncii obligatorii la întreprinderi și instituții conform art.17, alin 7) din Legea Securității și Sănătății în Muncă Nr.186 din 10.07.2008.

Astfel, la 17.09.2020, va avea loc curs de instruire corespunzător nivelului 1, obligatoriu pentru:
–  directori de întreprinderi;
–  directori de instituții;
–  șefi departamente;
–  șefi de echipe;
–  șefi de secții;
–  conducători ai locurilor de muncă;
–  reprezentanți ai lucrătorilor;
–  primari și alte persoane care au în subordine angajați.
Ora – de la 10:00 la 15:00.
Preț de participare – 600 lei / persoană.
Limba de instruire – română.
Formator la curs – Stăvilă Dumitru, Director al Inspectoratului de Stat al Muncii.
Cursul se va desfășura ONLINE, prin intermediul platformei GOOGLE MEET.
Scopul cursului este de a informa directorii și conducătorii despre activitățile de protecție și prevenire, obligatorii la întreprinderi și instituții cât și formarea deprinderilor privind prevenirea riscurilor la locurile de muncă din subordine.
La sfârșitul cursului vom distribui modele de documente obligatorii privind protecția muncii la întreprindere / instituție.
Pentru participare la curs este necesar să completați formularul atașat și să-l expediați pe protectiamuncii18@gmail.com.
De asemenea este necesar să efectuați plata pentru participare la curs, conform rechizitelor bancare atașate. Instituțiile publice pot efectua plata și după curs, în baza facturii care va fi emisă de către centrul de instruire.
Persoanele înscrise la curs, în dimineața din 17.09.2020 (la ora 9:30), pe emailul indicat în formularul de participare, vor primi un link de pe care vor putea urmări cursul.
La absolvirea cursului se eliberează certificat care este valabil 3 ani.
Certificatele de participare le veți putea ridica de pe adresa or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, cab.104 (incinta Inspectoratului de Stat al Muncii). La cerere, putem expedia certificatul prin Poșta Moldovei.
Cursul corespunde cerințelor anexei 2 la HG 95 din 05.02.2009 și anume:
1)    Actele normative de securitate și sănătate în muncă.
2)    Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.
3)    Noțiuni generale despre factorii de risc profesional.
4)    Noțiuni generale despre evaluarea riscurilor profesionale.

email: protectiamuncii18@gmail.com, www.cidrm.md

formular de participare