Cursuri de formare profesională continuă la distanță

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă aduce la cunoștință oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru anul 2022, propus de Catedra Psihopedagogie și Management Educațional care oferă stagii de formare profesională continuă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în  perioada  14.03.2022  –01.04. 2022, specialitățile:

  • Management Educațional (directori adjuncți instruire din instituțiile de învățământ general/profesional tehnic);
  • Formarea formatorilor (cadre didactice din învățământul general/profesional tehnic), în baza platformei Moodle e-learning.ise.md

Stagiile de formare profesională continuă la distanță sunt de:

  • 20 credite (Modulul: A;B;C;D)  cu achitarea taxei pentru studii: 1250 lei;
  • 10 credite (Modulul: A) cu achitarea taxei pentru studii: 700 lei.

Solicitanții pot accesa formularul de înregistrare pe site-ul www.ise.md. la compartimentul Management Educațional (directori adjuncți instruire) și Formarea formatorilor  programe acreditate de ANACEC.

Pentru mai multe detalii apelați numărul de tel:

067288533 – Afanas Aliona, dr. în ped., conf. univ., șef Catedra Psihopedagogie și Management Educațional.

067288528 — Emilianov Vera, specialist superior.