Cursuri de formare profesională continuă la distanță

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă aduce la cunoștință oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru anul 2022, propus de Catedra Psihopedagogie și Management Educațional care oferă stagii de formare profesională continuă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în  perioada  04.04.2022  –22.04. 2022, specialitățile:

  • Management Educațional (directori din instituțiile de învățământ general/profesional tehnic);
  • Psihopedagogieîn baza platformei Moodle e-learning.ise.md

Stagiile de formare profesională continuă la distanță sunt de:

  • 20 credite(Modulul: A;B;C;D)  cu achitarea taxei pentru studii: 1250 lei;
  • 10 credite(Modulul: A) cu achitarea taxei pentru studii: 700 lei.

Solicitanții pot accesa formularul de înregistrare pe site-ul www.ise.md. la compartimentul Management Educațional (directori) și Psihopedagogie  programe acreditate de ANACEC.

Pentru informații detaliate apelați la tel:

067288533 – Afanas Aliona, dr. în ped., conf. univ., șef Catedra Psihopedagogie și Management Educaţional.

067288528 – Emilianov Vera, specialist superior.