Cursuri de formare profesională continuă la distanță

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă aduce la cunoștință oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru anul 2022, propus de Catedra Didactica Disciplinelor Școlare care oferă stagii de formare profesională continuă în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în  perioada  03.05.2022  –23.12. 2022, specialitățile:

Perioada 03.05. – 21.05.2022:

 1. Limba și literatura română
 2. Limba franceză
 3. Geografia
 4. Psihopedagogia artelor
 5. Învățământul primar
 6. Educație timpurie
 7. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de

formare a conducătorilor de autovehicule )

Perioada 23.05. – 10.06.2022:

 1. Management educațional (directori adjuncți instruire gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Matematica
 3. Educație timpurie
 4. Învățământ primar

Perioada 13.06. – 01.07.2022:

 1. Management educațional (directori adjuncți educație gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Chimie
 3. Istorie
 4. Învățământul primar
 5. Educația timpurie
 6. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule )

Perioada 12.09. – 30.09.2022:

 1. Matematica
 2. Limba și literatura română
 3. Limba rusă
 4. Psihopedagogia artelor
 5. Învățământul primar
 6. Educația timpurie

Perioada 03.10. – 21.10.2022:

 1. Management educațional (directori adjuncți instruire gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Matematica
 3. Limba engleză
 4. Limba franceză
 5. Istoria
 6. Învățământul primar
 7. Educația timpurie
 8. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule )

Perioada 24.10. – 11.11.2022:

 1. Management educațional (directori gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Psihopedagogie
 3. Biologie
 4. Limba și literatura română
 5. Psihopedagogia artelor
 6. Învățământul primar
 7. Educația timpurie

Perioada 14.11. – 02.12.2022:

 1. Management educațional (directori adjuncți instruire gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Formarea formatorilor
 3. Matematica
 4. Chimia
 5. Limba rusă
 6. Istoria
 7. Geografia
 8. Învățământul primar
 9. Educația timpurie

Perioada 05.12. – 23.12.2022:

 1. Management educațional (directori gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Limba și literatura română
 3. Limba engleză
 4. Psihopedagogia artelor
 5. Management educațional (directori ai instituțiilor preșcolare)
 6. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule )

Participarea la stagiile respective se realizează în baza înregistrării online www.ise.md, pe platforma Formarea profesională continuă, conform Formularului de înregistrare.

După înregistrarea online fiecare cadru didactic și de conducere va primi un email cu datele de acces la platforma elearning.ise.md

Informații suplimentare privind formarea la distanță și alte detalii la tel.:

Catedra Învățământ Primar și Educație timpurie: Sârbu Liuba 067288531, laborant-metodist;

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare: Ojoga Eudochia 067288530, specialist superior;

Concearuc Larisa 022 46 29 59, specialist superior;

Catedra Psihopedagogie și Management Educațional: Emilianov Vera 067288528, specialist

superior;

Secția MFPAC: Lupanciuc Aliona 079323221, 022 46 87 30, specialist principal;

Important:

Cadrele didactice, care au absolvit stagiul de FPC la IȘE, vor avea posibilitatea să participe în cadrul activităților științifico-didactice și metodologie organizate de Institut și să publice articole în ziarul „Univers Pedagogic Pro” și în culegeri de materiale ale simpozioanelor, conferințelor naționale și internaționale.

În acest context, cadrele didactice participante la aceste activități și în calitate de autori ai articolelor, care dețin Certificatul de formare profesională continuă ca dovadă a absolvirii stagiului de formare profesională continuă (FPC) la IȘE, vor fi scutite de taxa de participare în baza indicării în Formularul de participare a numărului certificatului de FPC și data eliberării acestuia.