Cursuri de formare profesională continuă la distanță

Catedra Psihopedagogie și Management Educațional anunță că se organizează cursuri de formare profesională continuă la distanță (on-line) în cadrul Institutului de Educației, în perioada 17 mai — 04 iunie 2021, specialitatea Management educațional (directori adjuncți instruire), în baza platformei Moodle elearning.ise.md

Stagiile de formare profesională continuă la distanță sunt de:

  • 20 credite (Modulul: A; B; C; D) cu achitarea taxei pentru studii: 1000 lei;
  • 10 credite (Modulul: A) cu achitarea taxei pentru studii: 500 lei.

Solicitanții pot accesa formularul de înregistrare pe site-ul http://www.ise.md. la compartimentul

Management Educațional (directori adjuncți instruire) program acreditat de ANACEC.

Vă așteptăm la Institutul de Științe ale Educației

Cu respect, Catedra Psihopedagogie și Management Educațional Pentru informații detaliate ne contactați la tel:

067288533 — Afanas Aliona, dr., conf. univ., Catedra Psihopedagogie și Management Educațional.

067288528 — Emilianov Vera, metodist superior.