Cursuri de nivelul 2 pentru formarea și pregătirea specialiștilor în protecția muncii la instituții

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă organizează cursuri de nivelul 2 pentru formarea și pregătirea specialiștilor în protecția muncii la întreprinderi/instituții.

Data cursului  — 07.09.2020 – 11.09.2020
Limba de instruire – română.
Prețul cursului – 1100 lei / persoană. Atenție ! Conform art. 17, alin 8) din Legea Securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008, costul instruirii la nivelul 2 a specialiștilor privind protectia muncii, se suportă de către angajator. Nu se admite ca persoana să urmeze cursul din mijloacele proprii.
Cursul este destinat pentru:
1)    persoanele desemnate privind protecția muncii în întreprindere / instituție;
2)    specialiștii privind protecția muncii din întreprinderi / instituții;
3)    directorii care se ocupă personal de activitățile de protecție a muncii în întreprinderea sa.
Scopul cursului: Pregătirea persoanelor responsabile de protecția muncii în materie de securitate și sănătate în muncă cît și formarea deprinderilor de a depista și preveni riscurile la locurile de muncă.
Cursul se va desfășura la distanță, prin intermediul Google Meet (nu trebuie de instalat programe pe calculator).
Cursul corespunde cerințelor din anexa nr.3 la HG 95 din 05.02.2009, și anume:

  1. Actele normative de securitate şi sănătate în muncă
  2. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.
  3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.
  4. Factorii de risc profesional.
  5. Metodele de evaluare a riscurilor profesionale.
  6. Prevenirea riscurilor profesionale.
  7. Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.
  8. Durata cursului de instruire — 40 ore.

Formatori la curs:
1)    Bînzari Vitalie — inspector principal Inspectoratul de Stat al Muncii.
2)    Stăvilă Dumitru — director al Inspectoratului de Stat al Muncii;
3)    Ciloci Igor — director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii;
4)    Țurcan Victor — șef direcție Inspectoratul de Stat al Muncii;
5)    Guzun Anatolie — șef direcție Inspectoratul de Stat al Muncii;

Absolventul cursului va obține:
1)    cunoștințe și competențe privind activitățile de protecție a muncii și elaborarea documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă la întreprindere;
2)    posibilitate de a pune întrebări unor persoane cu cunoștințe și competențe în domeniul securității și sănătății în muncă;
3)    certificat eliberat de către ÎS «Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă».
4)    modele de documente privind protecția muncii;

Pentru înscriere la curs este necesar să completați formularul atașat și să-l expediați la protectiamuncii18@gmail.com.
Înscrierea o puteți efectua și pe site-ul https://www.cidrm.md/p/curs-protectia-muncii-de-nivelul-2.html . După înscrierea la curs, pe email, veți primi confirmarea a înscrierii.
Recomandăm directorilor să numească o persoană responsabilă pe activitățile de protecție a muncii în întreprinderea sa și s-o delegheze la cursul din 07.09.2020-11.09.2020.

Directorii de întreprinderi de asemenea pot urma cursul respectiv – în cazul în care aceștia și-au asumat obligațiile persoanei responsabile pe protecția muncii.
De menționat că cursul de nivelul 2 pentru persoanele desemnate este o condiție impusă de art. 17, pct.7 din Legea Securității și Sănătății în muncă Nr.186 din 10.07.2008.
De asemenea absolvirea cursurilor de nivelul 2 se verifică de către inspectorii de muncă în cadrul controalelor conform LISTEI DE VERIFICARE GENERALĂ de la anexa 1 la HG 943 din 03.10.2018.

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă
Pentru alte informații apelați:
mob: 068307760;
mob: 079988185;
Anatolii Gavrilțo — Specialist Securitate și Sănătate în Muncă 

formular de participare