Cursurilor de formare profesională continuă la distanță (on-line)

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău informează despre organizarea cursurilor de formare profesională continuă la distanță (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în  perioada 27.09.2021 – 15.10. 2021, specialitatea Management educațional (directori de instituție de învățământ general/profesional tehnic), în baza platformei Moodle e-learning.ise.md

Stagiile de formare profesională continuă la distanță sunt de:

  • 20 credite (Modulul: A;B;C;D)  cu achitarea taxei pentru studii: 1000 lei;
  • 10 credite (Modulul: A) cu achitarea taxei pentru studii: 500 lei.

Solicitanții pot accesa formularul de înregistrare pe site-ul www.ise.md. la compartimentul Management educațional (directori), program acreditat de ANACEC.

Pentru informații detaliate contactați la tel:

067288533 – Afanas Aliona, dr., conf. univ., șef Catedra Psihopedagogie și Management Educațional.

067288528 – Emilianov Vera, metodist superior.