Decizia nr. 2 din 15.04.2021

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, informează cu privire la Decizia Nr. 2 din 15.04.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău

  • Începând cu luni, 19 aprilie 2021, procesul educațional pentru elevii din clasele I, II, III, IV, V și respectiv pentru elevii din clasele absolvente (IX, XII, XIII) din instituţiile de învăţământ din municipiul Chișinău se organizează cu prezență fizică a elevilor, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de MECC.
  • Procesul educațional în instituțiile de învățământ special continuă cu prezență fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii de clasă cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de MECC.
  • Activitatea extrașcolară în instituţiile de învăţământ primar şi secundar din municipiul Chişinău continuă la distanţă.
  • Învăţământul extrașcolar în Centrele extraşcolare şi Şcolile sportive din municipiul Chișinău continuă la distanţă, cu excepția antrenamentelor loturilor sportive în vederea pregătirii pentru competițiile naționale și internaționale cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.
  • Activitatea centrelor de tineret din municipiul Chișinău continuă la distanţă.
  • Procesul educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Chișinău continuă cu prezență fizică a copiilor, în conformitate cu Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin HG nr. 1211 din 04 noiembrie 2016 și cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

Detalii…Decizia nr.2 din 15.04.2021