Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist  superior  în cadrul  Direcției management  instituțional.

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

  Organizarea și asigurarea calității managementului educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău.

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  • Monitorizarea procesului de asigurare a calității proceselor educaționale, în domeniul educației timpurii;
  • Implementarea documentelor de politici educaționale în instituțiile de educație timpurie;
  • Facilitarea schimbului de bune practici cu referire la educație și instruirea copiilor de vârstă antipreșcolară și preșcolară;
  • Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de educație timpurie.

Mai multe detalii.. Specialist principal Direcția analiza și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale

Data limită de depunere a actelor: 08.06.2022, în timpul orelor de program: 8.00-17.00

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com