Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009, Direcția generală educație, tineret și sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern în cadrul Secției audit intern

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

Realizarea activităților de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare, în scopul evaluării sistemelor de control intern managerial, inclusiv a riscurilor asociate operațiunilor, oferind o asigurare rezonabilă, prin formularea în mod independent şi obiectiv a constatărilor  şi recomandărilor.

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  • Efectuarea activităților necesare pregătirii misiunilor de audit intern de asigurare;
  • Exercitarea activităților la etapa lucrului în teren, inclusiv culegerea probelor de audit, elaborarea testelor de conformitate şi substanțiale;
  • Formularea versiunii preliminare a constatărilor şi recomandărilor pentru şedinţa de finalizare a lucrului în teren;
  • Sistematizarea documentelor de audit și informațiilor necesare pentru justificarea constatărilor de audit în dosarele curente ale misiunilor de audit;
  • Sistematizarea sau actualizarea, după caz, a informațiilor permanente despre sistemele audiate în dosarele permanente ale misiunilor de audit intern;
  • Efectuarea activităților aferente documentării procesului de dezvoltare profesională continuă a angajaților SAI.

Mai multe detalii.. Auditor-intern-Sectia-audit-intern

Data limită de depunere a actelor: 28.03.22, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronicăcadredgets@gmail.com